Neidio i'r prif gynnwy

Trosolwg

Bob blwyddyn ariannol mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd Awdurdodau Rheoli Risg i wneud cais am gyllid i ddarparu rhaglen o waith cyfalaf i leihau'r perygl o lifogydd ac erydu arfordirol i gymunedau ledled Cymru. 

Mae prosiectau cyfalaf a gynhelir gan Awdurdodau Rheoli Risg (Awdurdodau Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chwmnïau Dŵr) yn helpu i gyflawni nodau'r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru ac ein ymrwymiad i'r Rhaglen Lywodraethu.

Caiff ceisiadau am gyllid a gyflwynir gan Awdurdodau Rheoli Risg eu hystyried gan Fwrdd y Rhaglen Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol cyn i Weinidog Newid Hinsawdd gytuno arnynt.  Caiff blaenoriaeth ei rhoi i gymunedau sydd fwyaf tebygol o Strategaeth Genedlaethol, canllawiau technegol a memorandwm grant.

Nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn ceisiadau'n uniongyrchol gan unigolion na sefydliadau nad ydynt yn Awdurdod Rheoli Risg.

Dylech gysylltu â'ch Awdurdod Lleol neu Cyfoeth Naturiol Cymru os ydych yn dymuno:

  • trafod perygl llifogydd neu erydu arfordirol yn eich ardal leol
  • rhoi gwybod am unrhyw achosion o lifogydd
  • gofyn am ragor o fanylion am brosiectau llifogydd posibl

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi dyrannu cyllid ar gyfer y prosiectau sydd ar y rhestr sydd ynghlwm ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23.

Mae prosiectau'n parhau i fod yn ddarostyngedig i'r caniatâd priodol, caniatadau datblygu a chymeradwyo achos busnes i fwrw ymlaen.

Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol

Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd Enw'r cynllun Cyfnod y gwaith Nifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa
(unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) 
Dyrannwyd cyllid (2022-23) Sylwadau
Cyngor Caerdydd Rover Way i Lamby Way Achos Busnes Llawn / Dyluniad 2530 £77,204 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ceredigion  Aberaeron Achos Busnes Llawn / Dyluniad 150 £15,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ceredigion  Aberystwyth Achos Busnes Amlinellol 442 £225,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Llandudno Achos Busnes Llawn / Dyluniad 5307 TBC Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Llandudno Achos Busnes Amlinellol 5307 £10,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Gwelliannau i Amddiffynfeydd Arfordirol Llanfairfechan  Achos Busnes Llawn / Dyluniad 35 £125,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Bae Penrhyn  Achos Busnes Llawn / Dyluniad 355 £70,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Llanddulas i Fae Cinmel Achos Busnes Llawn / Dyluniad 4471 £578,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Prosiect Glannau Bae Colwyn Cam 2b  Achos Busnes Llawn / Dyluniad 249 £20,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ddinbych Canol Prestatyn  Achos Busnes Llawn / Dyluniad 2107 £284,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ddinbych Canol y Rhyl  Achos Busnes Llawn / Dyluniad 592 £177,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Gwynedd  Gerddi Traphont y Bermo Achos Busnes Llawn / Dyluniad 50 £252,341 Parhad o 2021-22
Cyngor Gwynedd  Bae Hirael Achos Busnes Llawn / Dyluniad 198 £113,500 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ynys Môn Brynsiencyn  Achos Busnes Llawn / Dyluniad 11 £5,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ynys Môn Traeth Coch Achos Busnes Llawn / Dyluniad 9 £20,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Abertawe Y Mwmbwls Achos Busnes Llawn / Dyluniad 147 £126,951 Parhad o 2021-22

Rhaglenni Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol

Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd Enw'r cynllun Cyfnod y gwaith Nifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa
(unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) 
Dyrannwyd cyllid (2022-23) Sylwadau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Edward Street, Ystrad Mynach Achos Busnes Llawn / Dyluniad 59 £39,645 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Birchgrove, Tredegar Newydd Achos Busnes Llawn / Dyluniad 52 £30,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Edward Street, Ystrad Mynach Achos Busnes Llawn / Dyluniad 20 £500,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Central Street, Ystrad Mynach Achos Busnes Llawn / Dyluniad 15 £25,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Lon-Yr-Afon, Llanbradach Achos Busnes Amlinellol 10 £50,000  
Cyngor Caerdydd Achos Busnes Llawn Whitchurch Brook Achos Busnes Llawn / Dyluniad 130 £482,000  
Cyngor Caerdydd De Tredelerch Achos Busnes Llawn / Dyluniad 85 £449,000  
Cyngor Sir Gaerfyrddin Arthur Street Achos Busnes Llawn / Dyluniad 28 £70,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Gaerfyrddin Llangennech Achos Busnes Amlinellol 183 £20,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Gaerfyrddin Heol Y Bwlch, Bynea  Achos Amlinellol Strategol 355 £23,709 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Gaerfyrddin Cynllun Lliniaru Llifogydd Llandysul / Pont-tyweli Achos Busnes Amlinellol 50 £24,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Gaerfyrddin Amddiffynfeydd Teifi Llanybydder  Achos Busnes Amlinellol 60 £24,300 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Gaerfyrddin Chwarel Ffinant Achos Busnes Llawn / Dyluniad 46 £28,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Gaerfyrddin Cydweli Achos Amlinellol Strategol 60 £60,000  
Cyngor Sir Gaerfyrddin Llangennech Achos Busnes Llawn / Dyluniad 201 £110,000  
Cyngor Sir Gaerfyrddin Pen Y Fan, Llanelli Achos Busnes Amlinellol 37 £45,000  
Cyngor Sir Gaerfyrddin Chwarel Ffinant Adeiladu 50 £482,800  
Cyngor Sir Ceredigion  Llangrannog Achos Busnes Amlinellol 14 £10,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ceredigion  Capel Bangor Achos Busnes Amlinellol 37 £55,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ceredigion  Tal y Bont Achos Busnes Amlinellol 40 £55,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Nant y Felin, Llanfairfechan Achos Busnes Llawn / Dyluniad 15 £3,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Eldon Drive, Abergele Achos Busnes Llawn / Dyluniad 195 £8,500 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Top Llan Road, Glan Conwy Achos Busnes Llawn / Dyluniad 18 £8,500 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Llansannan - Gwaith Cyn Adeiladu  Gwaith Cyn Adeiladu 20 £10,034 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Llansannan - Adeiladu Adeiladu 20 £1,081,038 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Bryn Helyg Achos Busnes Llawn / Dyluniad 25 £50,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Gethin Terrace, Betws-y-Coed Adeiladu 34 £390,296  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Graiglwyd Road, Penmaenmawr Achos Busnes Llawn / Dyluniad 54 £300,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Schoolbank Road, Llanrwst Achos Busnes Llawn / Dyluniad 32 £60,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Church Street, Dolwyddelan Adeiladu 17 £264,520  
Cyngor Sir Ddinbych Cynllun Rheoli Llifogydd Dyserth Achos Busnes Llawn / Dyluniad 0 £25,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ddinbych Cynllun Rheoli Llifogydd Ffordd Derwen Achos Busnes Llawn / Dyluniad 30 £226,816 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ddinbych Cynllun Rheoli Llifogydd Dyserth Adeiladu 72 £1,275,000  
Cyngor Sir Ddinbych Cynllun Rheoli Llifogydd Ffordd Derwen Adeiladu 60 £833,000  
Cyngor Sir Ddinbych Rheoli Dalgylch Trefol Prestatyn Achos Busnes Llawn / Dyluniad 650 £80,000  
Cyngor Sir Ddinbych Rheoli Dalgylch Trefol y Rhyl Achos Busnes Llawn / Dyluniad 2060 £70,000  
Cyngor Gwynedd  Cynllun Rheoli Traethlin 2: Fframwaith Addasu'r Arfordir (Arfordir Gwynedd) Achos Busnes fel Rhaglen 0 £25,634 Parhad o 2021-22
Cyngor Gwynedd  Gwaith Ymchwil Cymdeithasol/Economaidd Fairbourne  Achos Amlinellol Strategol   £39,699 Parhad o 2021-22
Cyngor Gwynedd  Astudiaeth Seilwaith Gwyrdd Achos Busnes fel Rhaglen 0 £10,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Gwynedd  Rheoli Llifogydd yn Naturiol Dalgylch Gwyrfai Achos Busnes Llawn / Dyluniad 54 £84,000  
Cyngor Gwynedd  Rheoli Llifogydd yn Naturiol Dalgylch Ogwen Achos Busnes Llawn / Dyluniad 105 £72,000  
Cyngor Sir Ynys Môn Maes Hafoty Adeiladu 8 £5,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ynys Môn Archwilio Llifogydd Amlwch Achos Busnes Amlinellol 103 £20,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ynys Môn Archwilio Llifogydd Caergybi Achos Busnes Amlinellol 87 £20,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ynys Môn Llangefni, Bron y Felin Achos Busnes Amlinellol 5 £35,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ynys Môn Dalgylch Penlon, Porthaethwy Achos Busnes Llawn / Dyluniad 43 £40,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ynys Môn Benllech, Craigle Achos Busnes Amlinellol 20 £40,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ynys Môn Dalgylch Penmynydd, Ffordd Llanfair Pwllgwyngyll Achos Busnes Llawn / Dyluniad 51 £120,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ynys Môn Y Fali Adeiladu 35 £457,300 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ynys Môn Cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares, Allt Goch Achos Busnes Llawn / Dyluniad 12 £400,000  
Cyngor Sir Ynys Môn Dalgylch Penlon, Porthaethwy Adeiladu 43 £510,000  
Merthyr Tydfil County Borough Council Amddiffynfa rhag llifogydd Maes Parcio Castle Street  Achos Amlinellol Strategol 100 £50,000  
Merthyr Tydfil County Borough Council Rheoli Perygl Llifogydd Penyard Road Gwaith Ymchwil 243 £100,000  
Cyngor Sir Fynwy Watery Lane/Rockfield Road Achos Cyfiawnhau Busnes 7 £2,850 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Fynwy Woodside, Brynbuga Achos Busnes Amlinellol 49 £2,850 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Fynwy Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanbadog Achos Cyfiawnhau Busnes 12 £5,733 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Fynwy Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanbadog Achos Busnes Llawn / Dyluniad 12 £40,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Stephenson Street, Llyswyry Adeiladu 814 £7,623,448 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Gwaith Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn Tegid Adeiladu 800 £4,437,356 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Cynllun Lliniaru Llifogydd Rhydaman Adeiladu 289 £4,125,781 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Gwelliannau Cronfa Ddŵr Llifogydd y Bont-faen Adeiladu 150 £1,432,103 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Prosiect Cynnal Llanw Porthmadog Achos Busnes Amlinellol 985 £634,000 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Aberteifi Achos Busnes Llawn / Dyluniad 70 £554,960 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Gwaith Gorlifan Afon Wydden Adeiladu 150 £485,689 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Llangefni Achos Busnes Amlinellol 52 £378,330 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Gwaith ar Opsiynau Pil Llyswyry Achos Busnes Amlinellol 237 £368,687 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Atgyweirio Gollyngfa Chapel Reen Adeiladu 17 £364,377 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Llanfair Talhaearn Cam 3 Adeiladu 33 £364,000 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Ochr y Gamlas Aberdulais Achos Busnes Amlinellol 36 £364,000 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Asesiad Gwella Cwlfert Ritec Achos Busnes Amlinellol 33 £294,086 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Fiddlers Elbow Adeiladu 237 £225,500 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Amddiffynfa Lefel Eiddo Llanfair Talhaearn Adeiladu 29 £215,000 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Gorsaf Fesur Cored Merthyr Adeiladu 1700 £206,000 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Aberdulais, Cynllun Gwrthsefyll Llifogydd i Eiddo Ochr y Gamlas Adeiladu 36 £172,800 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Llifddor Barhaol Cynllun Lliniaru Llifogydd Caerllion Adeiladu 79 £140,650 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Cynllun Lliniaru Llifogydd Machen Cam 2 Adeiladu 17 £88,000 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Amddiffynfa Lefel Eiddo Llanelwedd Adeiladu 31 £82,805 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Mynediad Gorsaf Fesur Trehafod Adeiladu 4262 £73,000 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Pontydd Mynediad Llifddor y Bala Achos Busnes Amlinellol 800 £72,500 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Pwllheli Achos Busnes Amlinellol 966 £60,000 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Atgyweirio Amddiffynfa Forol Clogwyni'r Friog Adeiladu 420 £58,905 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Gwelliannau Mynediad Bedwas Adeiladu 10 £51,576 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Atgyweirio Gollyngfa Coldharbour Adeiladu 43 £50,000 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Atgyweirio Clawdd Llifogydd Riverside Caravan Park Adeiladu 132 £45,000 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Fairbourne Adeiladu 420 £8,250 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Pwllheli Achos Amlinellol Strategol 966 £415,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Uwchgynllun Strategol ar gyfer afon Taf Achos Busnes fel Rhaglen 10000 £200,000  
Cyngor Castell-nedd Port Talbot Caenant Terrace Achos Busnes Llawn / Dyluniad 52 £34,127 Parhad o 2021-22
Cyngor Castell-nedd Port Talbot Nant Grandison Achos Busnes Llawn / Dyluniad 39 £57,929 Parhad o 2021-22
Cyngor Castell-nedd Port Talbot Cynllun Lliniaru Llifogydd Nant Cryddan Achos Amlinellol Strategol 825 £40,000  
Cyngor Castell-nedd Port Talbot Cynllun Lliniaru Llifogydd Rock Street Adeiladu 553 £1,417,800  
Cyngor Castell-nedd Port Talbot Cynllun Lliniaru Llifogydd Stanley Place Achos Cyfiawnhau Busnes 16 £80,000  
Cyngor Dinas Casnewydd Gwaith Gwella a Gwanhau Perygl Llifogydd Gwastad Mawr Achos Busnes Amlinellol 300 £19,877 Parhad o 2021-22
Cyngor Dinas Casnewydd Cynllun Lliniaru Llifogydd Station Road Achos Cyfiawnhau Busnes 64 £10,000  
Cyngor Sir Penfro Lliniaru Llifogydd yn Havens Head a Lower Priory Achos Busnes Amlinellol 39 £100,620  
Cyngor Sir Powys Cynllun Lliniaru Llifogydd Crucywel Achos Cyfiawnhau Busnes 28 £65,000  
Cyngor Sir Powys Cynllun Lliniaru Llifogydd y Gurnos Achos Busnes Amlinellol 32 £67,000  
Cyngor Sir Powys Pontfaen Achos Busnes Llawn / Dyluniad 14 £30,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Cemetery Road, Treorci Achos Busnes Amlinellol 0 £4,250 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Glenboi Road Achos Busnes Llawn / Dyluniad 15 £20,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Cynllun Lliniaru Llifogydd Pentre (Volunteer Street)  Achos Busnes Amlinellol 0 £29,750 Parhad o 2021-22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Abertonllwyd Road Achos Busnes Llawn / Dyluniad 82 £75,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Cynllun Lliniaru Llifogydd Afon Cynon/Wellington St  - Achos Busnes Amlinellol/Rheoli Llifogydd yn Naturiol Achos Busnes Amlinellol 24 £30,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Cwmaman Cam 2 Adeiladu 80 £297,500  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Glenboi Road - Gorsaf Bwmpio Adeiladu 24 £1,105,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Cynllun Lliniaru Llifogydd Maes y Ffynnon Achos Cyfiawnhau Busnes 41 £25,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Cwlfert Nant Ffrwd - Llwybro Llifogydd Achos Cyfiawnhau Busnes 33 £25,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Nant Gwawr (Cam 2) Achos Busnes Amlinellol 69 £50,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Oaklands Terrace, Cilfynydd Achos Busnes Amlinellol 79 £50,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Adfer Mawnogydd - Achos Busnes Amlinellol/Rheoli Llifogydd yn Naturiol Achos Busnes Amlinellol 1476 £25,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Cynllun Lliniaru Llifogydd Pentre (Volunteer Street)  Achos Busnes Llawn / Dyluniad 403 £500,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Cynllun Lliniaru Llifogydd Treorci - (Cam 1) Cemetery Road Adeiladu 109 £331,500  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Cynllun Lliniaru Llifogydd Treorci - (Cam 2)  Achos Busnes Llawn / Dyluniad 264 £400,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Turberville Rd - Porth Achos Cyfiawnhau Busnes 21 £25,000  
Cyngor Abertawe Gwelliannau West Street a Mill Leat Achos Cyfiawnhau Busnes 32 £9,300 Parhad o 2021-22
Cyngor Abertawe Cynllun Lliniaru Llifogydd Sgwâr Cilâ Achos Cyfiawnhau Busnes 24 £20,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Abertawe 400 Birchgrove Road, Cynllun Lliniaru Llifogydd Achos Busnes Llawn / Dyluniad 23 £225,000  
Cyngor Abertawe Cynllun Lliniaru Llifogydd Beryl Road  Achos Cyfiawnhau Busnes 18 £30,000  
Cyngor Bro Morgannwg Cynllun Gwrthsefyll Llifogydd i Eiddo Dinas Powys Achos Cyfiawnhau Busnes 244 £11,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Bro Morgannwg Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Pentref Llan-faes Achos Busnes Llawn / Dyluniad 35 £157,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Bro Morgannwg Cynllun Gwrthsefyll Llifogydd i Eiddo Dinas Powys Adeiladu 244 £2,488,800  
Cyngor Bro Morgannwg Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Pentref Llan-faes Adeiladu 35 £2,498,150  
Cyngor Bro Morgannwg Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Sili Achos Amlinellol Strategol 25 £25,000  

Rheoli Llifogydd yn Naturiol

Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd Enw'r cynllun Cyfnod y gwaith Nifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa
(unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) 
Dyrannwyd cyllid (2022-23) Sylwadau
Cyngor Sir Gaerfyrddin Margaret Street     £130,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ceredigion  Teifi Uchaf. Ystad Caron, ger Tregaron
 
  0 £24,745 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ddinbych Dalgylch Afon Clwyd   0 £665,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ynys Môn Cwrs Dŵr Cyffredin Dwyran   3 £20,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ynys Môn Mill Lane, Biwmares - HYBRID - Rheoli Llifogydd yn Naturiol   10 £320,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Ynys Môn Mill Lane, Biwmares - HYBRID - Strwythur     £10,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Fynwy Ar draws y Sir - Sir Fynwy – Asesu a Darparu Cyfleoedd   0 £30,000 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Llanfair Talhaearn, Nant Barrog, Cynllun Rheoli Llifogydd yn Naturiol   30 £120,000 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru Dinas Powys   40 £50,000 Parhad o 2021-22
Cyfoeth Naturiol Cymru a Cyngor Castell-nedd Port Talbot Nant Gwrach, Glyn-nedd   150 £60,000 Parhad o 2021-22
Cyngor Sir Powys Uwch Tefeidiad, i fyny'r afon o Drefyclo   50 £18,750 Parhad o 2021-22

Rhaglenni CNC - Cyllid Craidd

Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd Enw'r cynllun Cyfnod y gwaith Nifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa
(unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) 
Dyrannwyd cyllid (2022-23) Sylwadau
Cyfoeth Naturiol Cymru Atgyweirio Glannau Lancers Way Adeiladu 102 £48,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Atgyweirio Gollyngfa St Pierre Adeiladu 10 £40,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Rheoli Llystyfiant a Bwnd Dros Dro Pwll Adeiladu 6 £39,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Atgyweirio Gollyngfa Pil Magwyr Adeiladu 43 £35,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Trefforest Cam 2 Adeiladu 37 £35,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Atgyweirio Gollyngfa Windmill Reen Adeiladu 3 £35,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Clawdd Llifogydd Crofty Mill House Adeiladu 22 £33,570  
Cyfoeth Naturiol Cymru Atgyweirio Erydiad Cwm Adeiladu 43 £30,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Atgyweirio Amddiffynfa Forol Gwynllŵg Adeiladu 100 £30,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Atgyweirio erydiad Caerffili Adeiladu 185 £25,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Atgyweirio Gollyngfa Trefynwy Adeiladu 28 £25,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Gwella Gollyngfa West Pill Adeiladu 10 £25,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Atgyweirio Wal Gynnal Monks Ditch Adeiladu 5 £20,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Cerrig Blociau ac Atgyweirio Glannau Pen-y-bont ar Ogwr Adeiladu 115 £15,000  
Cyfoeth Naturiol Cymru Arglawdd Gelli a Gwaith Carthu  Adeiladu 11 £12,000  

Rhaglenni Cynllun ar Raddfa Fach

Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd Enw'r cynllun Cyfnod y gwaith Nifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa
(unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) 
Dyrannwyd cyllid (2022-23) Sylwadau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent Atgyweirio/Adnewyddu Cwlfert yn Glanffrwd Terrace/Rhiw Wen, Glynebwy Dyluniad ac Adeiladu 73 £127,500  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Parc Tyn Y Waun Adeiladu 2 £20,400  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Pentrebeili Place Adeiladu 2 £67,575  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Wood Green Adeiladu 2 £39,525  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Cwlfert Hir Abertridwr Dyluniad ac Adeiladu 29 £51,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili High Street Trethomas  Dyluniad ac Adeiladu 31 £25,500  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Oxford Street, Gelligaer Dyluniad 20 £42,500  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Rowan Tree Nelson  Dyluniad ac Adeiladu 3 £34,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Telemetreg - Colliery Road Dyluniad ac Adeiladu 5 £8,500  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Telemetreg - Cronfa ddŵr Penpedairheol  Adeiladu 122 £12,750  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Telemetreg - St Martin's Road Caerffili Adeiladu 17 £8,500  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Diweddaru Telemetreg - Brooks Cottage Adeiladu 5 £4,250  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Diweddaru Telemetreg - Mill Road Deri Adeiladu 14 £8,500  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Diweddaru Telemetreg ar gyfer 2 Safle sy'n Bodoli Eisoes yn Nhredegar Newydd Adeiladu 24 £8,500  
Cyngor Caerdydd Cyncoed Road Dyluniad ac Adeiladu 5 £54,400  
Cyngor Caerdydd Gwaith adeiladu Drovers Way Adeiladu 3 £68,000  
Cyngor Caerdydd Heol Berry Adeiladu 5 £42,500  
Cyngor Caerdydd Gwaith Atgyweirio Rheoli Llifogydd yn Naturiol Rhiwbeina Adeiladu 53 £59,500  
Cyngor Sir Gaerfyrddin Sgrin Brynglas Drefach Dyluniad ac Adeiladu 18 £51,850  
Cyngor Sir Gaerfyrddin Cwlfert Cae Ffynnon Cydweli Dyluniad ac Adeiladu 18 £168,300  
Cyngor Sir Gaerfyrddin Gollyngfa Fawr Glanyfferi (1904) Adeiladu 25 £150,216  
Cyngor Sir Gaerfyrddin Gollyngfa Fawr Llansteffan Adeiladu 16 £133,548  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Tyddyn Ddu Farm, Dwygyfylchi Dyluniad ac Adeiladu 3 £17,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Cwlfert Aber Road, Llanfairfechan Adeiladu 4 £127,500  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Morfa Drive, Conwy Dyluniad 4 £38,250  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Mountain Villa, Graiglwyd Road, Penmaenmawr Adeiladu 8 £29,750  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Station Road, Deganwy Dyluniad 20 £17,000  
Cyngor Sir Ddinbych Atgyweirio a Diweddaru Asedau Llifogydd Gwyddelwern  Adeiladu 22 £42,500  
Cyngor Sir Ddinbych Atgyweirio Asedau Perygl Llifogydd Nantglyn Adeiladu 20 £157,250  
Cyngor Gwynedd  Bont Uchaf Dyluniad 23 £55,250  
Cyngor Gwynedd  Cynllun Lliniaru Llifogydd Cae'r Berllan Dyluniad ac Adeiladu 12 £18,700  
Cyngor Gwynedd  Lon Golff, Morfa Nefyn Adeiladu 6 £6,375  
Cyngor Gwynedd  Cynllun Lliniaru Llifogydd Pencaenewydd Adeiladu 10 £63,750  
Cyngor Sir Ynys Môn 45 Stad Ty Croes, Llanfair Pwllgwyngyll Adeiladu 2 £12,742  
Cyngor Sir Ynys Môn Capel Moriah, Gwalchmai Dyluniad 4 £20,528  
Cyngor Sir Ynys Môn Carneddi, Bodffordd Dyluniad 2 £5,920  
Cyngor Sir Ynys Môn Cerrig Drudion, Llanerchymedd Adeiladu 3 £11,178  
Cyngor Sir Ynys Môn Clyttir, Mynydd Bodafon Adeiladu 3 £92,650  
Cyngor Sir Ynys Môn Home Farm, Llanallgo Adeiladu 2 £61,114  
Cyngor Sir Ynys Môn Cwlfert Llaneilian Dyluniad 5 £26,271  
Cyngor Sir Ynys Môn Llwyn Ysgaw, Penysarn Adeiladu 3 £10,370  
Cyngor Sir Ynys Môn Lon Ganol, Llandegfan Adeiladu 3 £42,971  
Cyngor Sir Ynys Môn Lôn Refail, Llanfair Pwllgwyngyll Adeiladu 2 £5,053  
Cyngor Sir Ynys Môn Meillion, Talwrn Adeiladu 2 £33,305  
Cyngor Sir Ynys Môn Neuadd Wen, Coedana Adeiladu 2 £8,971  
Cyngor Sir Ynys Môn Pant Lodge, Llanfair Pwllgwyngyll Adeiladu 3 £13,004  
Cyngor Sir Ynys Môn Stad Plas Hen, Llanddaniel  Adeiladu 4 £39,623  
Cyngor Sir Ynys Môn Tai Newydd, Gwalchmai Dyluniad 4 £29,814  
Cyngor Sir Fynwy Cynllun Lliniaru Llifogydd Eiddo Llanthowell Dyluniad ac Adeiladu 3 £25,500  
Cyngor Sir Fynwy Cynllun Gwrthsefyll Llifogydd i Eiddo Woodside, Brynbuga  Dyluniad ac Adeiladu 20 £72,250  
Cyngor Castell-nedd Port Talbot Gwelliannau Mewnlif Dŵr y Felin Dyluniad ac Adeiladu 2 £42,500  
Cyngor Castell-nedd Port Talbot Cynllun Lliniaru Llifogydd Mary Street Adeiladu 24 £79,907  
Cyngor Dinas Casnewydd Adnewyddu Llifddor Colston Place Dyluniad ac Adeiladu 30 £21,250  
Cyngor Sir Penfro Atgyweirio Llifddor Morglawdd Penfro Dyluniad ac Adeiladu 9 £63,750  
Cyngor Sir Powys Sgrin Brigau Ychwanegol Aelybryn ac Eldercroft Adeiladu 2 £3,400  
Cyngor Sir Powys Gwelliannau draenio Brynllynwey Adeiladu 3 £19,550  
Cyngor Sir Powys Gwelliannau draenio Bwthyn (Dardy) Dyluniad ac Adeiladu 2 £21,250  
Cyngor Sir Powys Rheoli Llifogydd yn Naturiol Cwm Isha Llangenau Dyluniad 4 £8,500  
Cyngor Sir Powys Gwelliannau draenio Cwmphill a Dyffryn Glowyr Adeiladu 10 £38,250  
Cyngor Sir Powys Gwelliannau draenio Gwysfryn Dyluniad ac Adeiladu 6 £34,000  
Cyngor Sir Powys Gwelliannau draenio Heol Twrch Adeiladu 3 £29,750  
Cyngor Sir Powys Cynllun pwmpio llifogydd Lower Green Adeiladu 13 £34,000  
Cyngor Sir Powys Cynllun Lliniaru Llifogydd Tregynon - Modelu Dyluniad ac Adeiladu 52 £12,750  
Cyngor Sir Powys Gwelliannau draenio Tynymaen Bothy Adeiladu 3 £55,250  
Cyngor Sir Powys Amddiffynfa rhag llifogydd Waterfall Cottage a Bridgend Inn Adeiladu 2 £27,625  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Gwernifor Street - Ail-leinio Cwlfert Dyluniad 41 £21,250  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Kingcraft Street - Ail-leinio Cwlfert Dyluniad 51 £21,250  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Tanycoed Terrace - Uwchraddio Cwlfert Adeiladu 36 £170,000  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Baglan Street - Ail-leinio Cwlfert Dyluniad 30 £21,250  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Bryn Tail Road - Rhwydwaith Gorlifiant Dyluniad ac Adeiladu 52 £148,750  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Gorllewin Cae Felin Parc - Ail-leinio Cwlfert Dyluniad ac Adeiladu 35 £127,500  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Cemetery Road - Glyntaff Dyluniad ac Adeiladu 12 £148,750  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Jones Street - Ail-leinio Cwlfert Dyluniad 36 £21,250  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Masefield Way - Basn Gweddillion Dyluniad ac Adeiladu 51 £63,750  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Nant y Fedw - Atgyweirio Sgwrfa Dyluniad 52 £21,250  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Pentre - Adnewyddu/Ail-leinio Strwythurol Dyluniad ac Adeiladu 453 £148,750  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Telemetry Dyluniad ac Adeiladu 365 £25,500  
Cyngor Abertawe Birchtree Close/Derwen Fawr Sgeti - Gwelliannau Cefnfur   40 £168,300