Neidio i'r prif gynnwy

Trosolwg

Bob blwyddyn ariannol mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd Awdurdodau Rheoli Risg i wneud cais am gyllid i ddarparu rhaglen o waith cyfalaf i leihau'r perygl o lifogydd ac erydu arfordirol i gymunedau ledled Cymru. 

Mae prosiectau cyfalaf a gynhelir gan Awdurdodau Rheoli Risg (Awdurdodau Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chwmnïau Dŵr) yn helpu i gyflawni nodau'r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru ac ein ymrwymiad i'r Rhaglen Lywodraethu.

Caiff ceisiadau am gyllid a gyflwynir gan Awdurdodau Rheoli Risg eu hystyried gan Fwrdd y Rhaglen Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol cyn i Weinidog Newid Hinsawdd gytuno arnynt.  Caiff blaenoriaeth ei rhoi i gymunedau sydd fwyaf tebygol o Strategaeth Genedlaethol, canllawiau technegol a memorandwm grant.

Nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn ceisiadau'n uniongyrchol gan unigolion na sefydliadau nad ydynt yn Awdurdod Rheoli Risg.

Dylech gysylltu â'ch Awdurdod Lleol neu Cyfoeth Naturiol Cymru os ydych yn dymuno:

  • trafod perygl llifogydd neu erydu arfordirol yn eich ardal leol
  • rhoi gwybod am unrhyw achosion o lifogydd
  • gofyn am ragor o fanylion am brosiectau llifogydd posibl

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi dyrannu cyllid ar gyfer y prosiectau sydd ar y rhestr sydd ynghlwm ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24.

Mae prosiectau'n parhau i fod yn ddarostyngedig i'r caniatâd priodol, caniatadau datblygu a chymeradwyo achos busnes i fwrw ymlaen.

Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol

Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd

 

Enw'r cynllunCyfnod y gwaithNifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa (unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) 

Dyrannwyd cyllid (2023-24)

 

Sylwadau

 

Cyngor CaerdyddFfordd Rover i Ffordd LambyAdeiladu2530£2,227,875 
Cyngor Sir CeredigionAberaeronAdeiladu150£1,735,398 
Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyFae CinmelAdeiladu2289£931,780Parhad o 2022-23
Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyLlanddulas i Fae CinmelAchos Busnes Llawn / Dyluniad4471£103,495 
Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyLlandudnoAdeiladu5307£393,806 
Cyngor Sir DdinbychCanol PrestatynAdeiladu2383£680,000 
Cyngor Sir DdinbychCanol y RhylAdeiladu755£3,777,017 
Cyngor GwyneddGerddi Traphont y BermoAdeiladu50£90,874 

Rhaglenni Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol

Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd

 

Enw'r cynllunCyfnod y gwaithNifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa (unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) Dyrannwyd cyllid (2023-24)Sylwadau
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliEdward Street, Ystrad MynachAchos Busnes Llawn / Dyluniad59£92,068Parhad o 2022-23
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliGwaun Fro, PenpedairheolAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol3£1,184Parhad o 2022-23
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliLon-yr-Afon, LlanbradachAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol10£24,790Parhad o 2022-23
Cyngor GwyneddHiraelAdeiladu198£342,087 
Cyngor AbertaweY MwmbwlsAdeiladu147£913,550 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliPontbren Road, HafodyrynysAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol9£8,669Parhad o 2022-23
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliPowell Terrace, New TredegarAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol12£12,801Parhad o 2022-23
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliRailway Terrace & Llanover Street, AbercarnAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol22£2,695Parhad o 2022-23
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar OgwrHeol Y Traeth, Drenewydd, PorthcawlAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol15£65,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliVan Road, CaerffiliAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol21£10,980Parhad o 2022-23
Cyngor CaerdyddHeol HeathwoodAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £100,000Parhad o 2022-23
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar OgwrDargarfeiriad Cwlfert Craiglas LlangeinorAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol40£50,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar OgwrDargarfeiriad Cwlfert ffordd GarnAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol80£50,000 
Cyngor CaerdyddDe TredelerchAchos Busnes Llawn / Dyluniad85£383,914Parhad o 2022-23
Cyngor CaerdyddAchos Busnes Llawn Whitchurch BrookAchos Busnes Llawn / Dyluniad130£463,589Parhad o 2022-23
Cyngor Sir CaerfyrddinStryd ArthurAchos Busnes Llawn / Dyluniad28£40,304Parhad o 2022-23
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar OgwrDargarfeiriad Cwlfert Heol Faen - Heol DyfedAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol121£75,000 
Cyngor Sir CaerfyrddinHeol Y Bwlch, ByneaAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol355£7,558Parhad o 2022-23
Cyngor Sir CaerfyrddinCydweliAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol60£35,000Parhad o 2022-23
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar OgwrDargarfeiriad Cwlfert Ffordd LlynfiAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol65£50,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliBirchgrove, Tredegar NewyddAchos Busnes Llawn / Dyluniad25£40,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliBryn Road, MarkhamAchos Busnes Llawn / Dyluniad4£36,000 
Cyngor Sir CaerfyrddinPen Y Fan, LlanelliAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol37£33,427Parhad o 2022-23
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliCentral Street, Ystrad MynachAchos Busnes Llawn / Dyluniad11£80,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliMeadow Road, PontllanfraithAchos Busnes Llawn / Dyluniad11£47,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliMill Road, DeriAchos Busnes Llawn / Dyluniad5£27,500 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliSir Ivor Road PontllanfraithAchos Busnes Llawn / Dyluniad7£32,000 
Cyngor Sir CeredigionAberystwythAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol442£188,530Parhad o 2022-23
Cyngor Sir CeredigionBorth LeatAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol70£37,502Parhad o 2022-23
Cyngor Sir CeredigionY Borth i YnyslasAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol330£34,759Parhad o 2022-23
Cyngor Sir CeredigionCapel BangorAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol37£44,368Parhad o 2022-23
Cyngor Sir CeredigionPentref LlandreAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol47£8,191Parhad o 2022-23
Cyngor Sir CeredigionLlangrannogAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol14£18,765Parhad o 2022-23
Cyngor Sir CeredigionTal-y-BontAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol40£30,000Parhad o 2022-23
Cyngor CaerdyddFfordd Cwrt Radyr  Achos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol50£70,000 
Cyngor Sir CaerfyrddinDafenAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol153£120,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyGraiglwyd Road, PenmaenmawrAchos Busnes Llawn / Dyluniad54£55,000Parhad o 2022-23
Cyngor Sir CaerfyrddinLlandysul / Pont TyweliAchos Busnes Llawn / Dyluniad62£160,000 
Cyngor Sir CaerfyrddinLlangennechAchos Busnes Llawn / Dyluniad201£110,000 
Cyngor Sir CaerfyrddinLlanybydderAchos Busnes Llawn / Dyluniad35£135,000 
Cyngor Sir CaerfyrddinPentrepoeth / Heol BuckleyAchos Busnes Llawn / Dyluniad43£70,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyLlansannan - AdeiladuAdeiladu20£13,344Parhad o 2022-23
Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyFfordd Tan Yr Ysgol, LlanrwstAchos Busnes Llawn / Dyluniad32£85,000Parhad o 2022-23
Cyngor Sir DdinbychDyserthAchos Busnes Llawn / Dyluniad72£5,199Parhad o 2022-23
Cyngor Sir DdinbychFfordd Derwen, Y RhylAchos Busnes Llawn / Dyluniad30£226,816Parhad o 2022-23
Cyngor Sir CaerfyrddinChwarel FfinantAdeiladu50£482,800 
Cyngor Sir CaerfyrddinHendy-gwynAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol120£85,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyBryn HelygAchos Busnes Llawn / Dyluniad25£50,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyStryd Yr Eglwys, DolwyddelanAdeiladu17£340,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyGwelliannau i Amddiffynfeydd Arfordirol LlanfairfechanAdeiladu43£1,445,000 
Cyngor Sir DdinbychRheoli Dalgylch Trefol PrestatynAchos Busnes Llawn / Dyluniad70£150,000 
Cyngor Sir DdinbychRheoli Dalgylch Trefol y RhylAchos Busnes Llawn / Dyluniad60£150,000 
Cyngor Sir DdinbychAsesiad Twyn TywodAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol1100£25,000 
Cyngor GwyneddCynllun Lliniaru Llifogydd Rhodfa Gogledd AbermawAchos Busnes Llawn / Dyluniad757£950,000 
Cyngor GwyneddUwchraddio Sgrin CadnantAchos Busnes Llawn / Dyluniad83£25,000 
Cyngor GwyneddCynllun Lliniaru Llifogydd Clynnog FawrAchos Busnes Llawn / Dyluniad25£25,000 
Cyngor GwyneddAstudiaeth Seilwaith GwyrddAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £10,201Parhad o 2022-23
Cyngor GwyneddLlwyrfoddi Dŵr Wyneb CricciethAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol60£40,000 
Cyngor GwyneddRheoli Llifogydd yn Naturiol Dalgylch GwyrfaiAchos Busnes Llawn / Dyluniad54£31,157Parhad o 2022-23
Cyngor GwyneddCriccieth West BeachAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol30£40,000 
Cyngor GwyneddRheoli Llifogydd yn Naturiol Dalgylch OgwenAchos Busnes Llawn / Dyluniad105£34,600Parhad o 2022-23
Cyngor GwyneddCynllun Lliniaru Llifogydd GroeslonAchos Busnes Llawn / Dyluniad32£30,000 
Cyngor GwyneddCynllun Lliniaru Llifogydd WaunfawrAchos Busnes Llawn / Dyluniad24£75,000 
Cyngor Sir Ynys MônAmlwchAchos Busnes Llawn / Dyluniad23£150,000 
Cyngor Sir Ynys MônBenllech (Craigle)Achos Busnes Llawn / Dyluniad11£120,000 
Cyngor Sir Ynys MônBrynsiencyn (Arfordirol)Adeiladu11£297,500 
Cyngor Sir Ynys MônCaergybiAchos Busnes Llawn / Dyluniad197£150,000 
Cyngor Sir Ynys MônMill Lane, Biwmares - HYBRID - StrwythurAdeiladu10£50,000Parhad o 2022-23
Cyngor Sir Ynys MônLlangefni (Bron y Felin)Achos Busnes Llawn / Dyluniad10£100,000 
Cyngor Sir Ynys MônDalgylch Penmynydd, Ffordd Llanfair PwllgwyngyllAchos Busnes Llawn / Dyluniad51£399,646Parhad o 2022-23
Cyngor Sir Ynys MônY Fali/ValleyAdeiladu35£41,349Parhad o 2022-23
Cyngor Sir Ynys MônDalgylch Penlon, PorthaethwyAdeiladu45£1,530,000 
Cyngor Castell-nedd Port TalbotCaenant TerraceAchos Busnes Llawn / Dyluniad52£163,750Parhad o 2022-23
Cyngor Sir FynwyCynllun Lliniaru Llifogydd Woodside, BrynbigaAchos Busnes Llawn / Dyluniad34£445,000 
Cyngor Castell-nedd Port TalbotNant GrandisonAchos Busnes Llawn / Dyluniad39£180,323Parhad o 2022-23
Cyngor Castell-nedd Port TalbotCynllun Lliniaru Llifogydd Stryd Y GarregAdeiladu553£973,142Parhad o 2022-23
Cyngor Castell-nedd Port TalbotCynllun Lliniaru Llifogydd Nant CryddanAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol631£150,000 
Cyngor Castell-nedd Port TalbotCynllun Lliniaru Llifogydd Maes StanleyAchos Busnes Llawn / Dyluniad16£70,000 
Cyngor Dinas CasnewyddGwaith Gwella Storfa Llif - Gwastad MawrAchos Busnes Llawn / Dyluniad150£310,000 
Cyngor Dinas CasnewyddCynllun Lliniaru Llifogydd Station RoadAchos Busnes Llawn / Dyluniad64£25,500 
Cyngor Sir PowysCynllun Lliniaru Llifogydd CrucywelAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol28£59,315Parhad o 2022-23
Cyngor Sir PenfroLliniaru Llifogydd yn Havens Head a Lower PrioryAchos Busnes Llawn / Dyluniad39£41,000 
Cyngor Sir PowysCynllun Lliniaru Llifogydd y GurnosAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol32£48,929Parhad o 2022-23
Cyngor Sir PowysCynllun Lliniaru Llifogydd FelindreAchos Busnes Llawn / Dyluniad16£102,380 
Cyngor Sir PowysCynllun Lliniaru Llifogydd Legar BrookAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol2£35,000 
Cyngor Sir PowysCynllun Lliniaru Llifogydd LlowesAchos Busnes Llawn / Dyluniad8£148,000 
Cyngor Sir PowysCynllun Lliniaru Llifogydd PlasnewyddAchos Busnes Llawn / Dyluniad14£102,850 
Cyngor Sir PowysCynllun Lliniaru Llifogydd PontfaenAchos Busnes Llawn / Dyluniad17£171,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafStryd AbertonllwydAchos Busnes Llawn / Dyluniad82£150,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafCynllun Lliniaru Llifogydd Afon Cynon/Stryd Wellington Rheoli Llifogydd yn NaturiolAchos Busnes Llawn / Dyluniad24£85,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafCynllun Lliniaru Llifogydd Teras Arfryn, TylorstownAchos Busnes Llawn / Dyluniad74£150,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafCynllun Lliniaru Llifogydd ffordd Cefn PennarAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol78£35,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafCwmaman Cam 2Adeiladu80£352,750 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafGlenboi Road - Gorsaf BwmpioAdeiladu24£182,696Parhad o 2022-23
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafCynllun Lliniaru Llifogydd Camlas CwmbachAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol6£30,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafGwernifor And Kingscraft StAdeiladu71£442,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafCynllun Lliniaru Llifogydd Maes y FfynonAchos Busnes Llawn / Dyluniad41£100,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafTeras Maes-Y-Deri, CilfynyddAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol79£32,525Parhad o 2022-23
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafNant Gwawr (Cam 2)Achos Busnes Llawn / Dyluniad69£150,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafAdfer Mawnogydd - Rheoli Llifogydd yn NaturiolAchos Busnes Llawn / Dyluniad1476£75,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafCynllun Lliniaru Llifogydd Pentre (Stryd Y Gwirfoddolwr)Achos Busnes Llawn / Dyluniad405£800,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafTirfounder/Ffordd Bro Teg - Cam 2Adeiladu28£110,500 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafCynllun Lliniaru Llifogydd TrehafodAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol65£75,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafCynllun Lliniaru Llifogydd Treorci - (Cam 2)Achos Busnes Llawn / Dyluniad264£950,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafTurberville Rd - PorthAchos Busnes Llawn / Dyluniad21£100,000 
Cyngor AbertaweAchos Cyfiawnhau Busnes Cynllun Lliniaru Llifogydd Beryl Road ClydachAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol18£38,964Parhad o 2022-23
Cyngor Abertawe400 Birchgrove RoadAchos Busnes Llawn / Dyluniad27£415,000 
Cyngor AbertaweGwelliant Nant BrockholeAdeiladu17£786,250 
Cyngor AbertaweCynllun Lliniaru Llifogydd Ffordd CapelAchos Busnes Llawn / Dyluniad11£140,000 
Cyngor AbertaweCynllun Lliniaru Llifogydd Sgwâr CilâAchos Busnes Llawn / Dyluniad29£185,000 
Cyngor AbertaweKingrosia Park ClydachAchos Busnes Llawn / Dyluniad39£150,000 
Cyngor AbertaweGwelliant Cwrs Dŵr Ffordd Sway/Llys DdolAchos Busnes Llawn / Dyluniad95£250,000 
Cyngor AbertaweWest Street GorseinonAchos Busnes Llawn / Dyluniad65£150,000 
Cyngor AbertaweWestern Street, SandfieldsAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol17£70,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol TorfaenGwelliant BlaenbranAdeiladu97£304,444Parhad o 2022-23
Cyngor Bro MorgannwgCynllun Rheoli Perygl Llifogydd CorntwnAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol41£75,000 
Cyngor Bro MorgannwgCynllun Gwrthsefyll Llifogydd i Eiddo Dinas PowysAdeiladu244£1,496,411Parhad o 2022-23
Cyngor Bro MorgannwgCynllun Rheoli Perygl Llifogydd LlandoughAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol41£27,500 
Cyngor Bro MorgannwgCynllun Rheoli Perygl Llifogydd Pentref Llan-faesAdeiladu35£3,090,885 
Cyngor Bro MorgannwgCynllun Rheoli Perygl Llifogydd SullyAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol25£55,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol WrecsamBangor on DeeAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol22£41,640 
Cyngor Bwrdeistref Sirol WrecsamLon Ellesmere, PenleyAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol4£32,500 

Rhaglenni CNC - Cyllid Craidd

Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd

 

Enw'r cynllunCyfnod y gwaithNifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa (unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) 

Dyrannwyd cyllid (2023-24)

 

Sylwadau

 

Cyfoeth Naturiol CymruAberdulais, Cynllun Gwrthsefyll Llifogydd i Eiddo Ochr y GamlasAdeiladu29£14,495 
Cyfoeth Naturiol CymruAstudiaeth Modelu Afon GeleAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £44,023 
Cyfoeth Naturiol CymruModelu Hydrolig Afon SeiontAdeiladu12£133,800 
Cyfoeth Naturiol CymruGwaith Gorlifan Afon WyddenAdeiladu150£12,500 
Cyfoeth Naturiol CymruCynllun Lliniaru Llifogydd RhydamanAdeiladu289£3,287,953 
Cyfoeth Naturiol CymruPontydd Mynediad Llifddor y BalaAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £167,500 
Cyfoeth Naturiol CymruGwelliannau Mynediad BedwasAdeiladu3£15,000 
Cyfoeth Naturiol CymruCynllyn Addasu'r Arfordir Broadwater, TywynAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £120,000 
Cyfoeth Naturiol CymruLlifddor Barhaol Cynllun Lliniaru Llifogydd CaerllionAdeiladu79£58,250 
Cyfoeth Naturiol CymruAtgyweirio erydiad CaerffiliAdeiladu185£27,000 
Cyfoeth Naturiol CymruOchr y Gamlas AberdulaisAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol36£138,998 
Cyfoeth Naturiol CymruCynllun Rheoli Perygl Llifogydd AberteifiAchos Busnes Llawn / Dyluniad70£261,824 
Cyfoeth Naturiol CymruAtgyweirio Gollyngfa Chapel ReenAdeiladu17£161,615 
Cyfoeth Naturiol CymruAilraddio Ysgafell ac Arglawdd Rhodfa ColchesterAdeiladu8£15,000 
Cyfoeth Naturiol CymruAtgyweirio Gollyngfa ColdharbourAdeiladu43£35,000 
Cyfoeth Naturiol CymruGwelliannau Cronfa Ddŵr Llifogydd y Bont-faenAdeiladu150£84,000 
Cyfoeth Naturiol CymruCrafnant LoopAdeiladu £299,384 
Cyfoeth Naturiol CymruGwelliant Mynediad CroftyAdeiladu22£17,000 
Cyfoeth Naturiol CymruAtgyweirio Argae Cwm ClydachAdeiladu32£1,012,700 
Cyfoeth Naturiol CymruPrif  Archwiliad - Pont Dyfrdwy Y BalaAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £60,000 
Cyfoeth Naturiol CymruCynllyn Rheoli Llifogydd yn Naturiol Dinas PowysAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol105£836,350 
Cyfoeth Naturiol CymruCynllun Rheoli Perygl Llifogydd DwyranAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol29£233,857 
Cyfoeth Naturiol CymruCynllun Rheoli Perygl Llifogydd FairbourneAdeiladu410£137,125 
Cyfoeth Naturiol CymruGwelliant Sianel Ffynnon y DdolAdeiladu35£22,800 
Cyfoeth Naturiol CymruFiddlers ElbowAdeiladu237£189,000 
Cyfoeth Naturiol CymruCynllyn Addasu'r Arfordir Bae Foryd a Dinas DinlleAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £374,300 
Cyfoeth Naturiol CymruArglawdd Gelli a Gwaith CarthuAdeiladu11£25,000 
Cyfoeth Naturiol CymruCynllyn Llifogydd Glasbury - Atgyweirio AdferolAdeiladu26£20,500 
Cyfoeth Naturiol CymruProsiect  Addasu'r Arfordir Laugharne Lower MarshAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £850,000 
Cyfoeth Naturiol CymruLlanfair Talhaearn, Nant Barrog, Cynllun Rheoli Llifogydd yn NaturiolAdeiladu33£155,790 
Cyfoeth Naturiol CymruLlanfair Talhaearn Cam 2Adeiladu33£71,660 
Cyfoeth Naturiol CymruGwrthglawdd LlanrhymneyAdeiladu44£24,000 
Cyfoeth Naturiol CymruTraeth Llanilltud Fawr - Archwiliad Pont FynediadAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £40,000 
Cyfoeth Naturiol CymruGwaith Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn TegidAdeiladu800£239,500 
Cyfoeth Naturiol CymruGwaith Diogelwch Cronfa Ddŵr Amddifad Llynnau CaeconroiAdeiladu £61,500 
Cyfoeth Naturiol CymruCynllun Lliniaru Llifogydd Machen Cam 2Adeiladu20£20,150 
Cyfoeth Naturiol CymruAtgyweirio Gollyngfa Pil MagwyrAdeiladu43£20,000 
Cyfoeth Naturiol CymruCored MerthyrAdeiladu £187,850 
Cyfoeth Naturiol CymruAtgyweirio Gollyngfa Monks DitchAdeiladu5£17,738 
Cyfoeth Naturiol CymruReoli'r Adlinio MwcheAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £360,666 
Cyfoeth Naturiol CymruPorth DeshoalAdeiladu64£42,500 
Cyfoeth Naturiol CymruProsiect Cynnal Llanw PorthmadogAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol985£350,500 
Cyfoeth Naturiol CymruWal Amddifyn Llifogydd - LlanandrasAdeiladu3£1,268,000 
Cyfoeth Naturiol CymruCynllun Rheoli Perygl Llifogydd PwllheliAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol966£274,128 
Cyfoeth Naturiol CymruDiweddaru Model RhonddaAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £33,100 
Cyfoeth Naturiol CymruAsesiad Gwella Cwlfert RitecAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol33£304,000 
Cyfoeth Naturiol CymruCynllun Lliniaru Llifogydd  Roath Brook Gardens a Mill GardensAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol11£43,591 
Cyfoeth Naturiol CymruModel Cydlifiad Severn VyrnwyAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £112,250 
Cyfoeth Naturiol CymruArolwg Dadansoddiad Llif Perygl  Bae DeTremadogAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £28,682 
Cyfoeth Naturiol CymruLlanelwyAdeiladu414£86,480 
Cyfoeth Naturiol CymruAtgyweirio Gollyngfa St PierreAdeiladu10£40,000 
Cyfoeth Naturiol CymruStephenson Street, LlyswyryAdeiladu814£9,685,000 
Cyfoeth Naturiol CymruUwchgynllun Strategol Llifogydd TaffAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £211,560 
Cyfoeth Naturiol CymruAstudiaeth Hyfywdra Arglawdd Tan LanAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £195,000 
Cyfoeth Naturiol CymruTan y BrynAdeiladu283£20,000 
Cyfoeth Naturiol CymruArchwiliad Clawdd Llifogydd Tawe ValeAdeiladu15£34,500 
Cyfoeth Naturiol CymruAdolygiad Cynllun Rheoli Llifogydd Llanw DyfiAchos Cyfiawnhad Busnes/Achos Busnes Amlinellol £409,192 
Cyfoeth Naturiol CymruGwella Gollyngfa West PillAdeiladu10£16,890 
Cyfoeth Naturiol CymruAtgyweirio Gollyngfa Windmill ReenAdeiladu3£31,759 

Rhaglenni Cynllun ar Raddfa Fach

Awdurdod Rheoli Perygl LlifogyddEnw'r cynllunCyfnod y gwaithNifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa
(unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) 
Dyrannwyd cyllid (2022-23)Sylwadau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar OgwrBrodawel, GarthAdeiladu3£51,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar OgwrTu cefn i Heol y Frenhines, BlaengarwAdeiladu5£34,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar OgwrStation Road Nant-y-moelAdeiladu5£25,500 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliHazelwood Bungalow, LlanbradachAdeiladu1£40,800 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliLlanerch Lane, TrinantAdeiladu1£40,800 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliOxford Street, Gelli-gaerAdeiladu20£127,500 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliRose Cottages, CwmgelliAdeiladu21£40,800 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliSt Cenydd Close, CaerffiliAdeiladu4£93,500 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliTelemetreg - Brooks Cottages CwmfelinfachAdeiladu5£4,250 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliTelemetreg - Clos Glan Nant, Caerffili (SWC 1.22)Adeiladu17£8,500 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliTelemetreg - Ffordd Colliery, Bedwas (SWC 4.06)Adeiladu5£8,500 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliTelemetreg - Ffordd Grove, New Tredegar (Gorsaf Bwmpio)Adeiladu24£8,500 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliTelemetreg - Mill Road DeriAdeiladu14£8,500 
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliTelemetreg - Cronfa ddŵr PenpedairheolAdeiladu122£12,750 
Cyngor CaerdyddNant-Fawr RoadAdeiladu5£76,500 
Cyngor CaerdyddCynllun Gwrthsefyll Llifogydd Ffordd Tyr-Y-SarnAdeiladu6£93,500 
Cyngor Sir CaerfyrddinCwlfert Ffordd BryngwynAdeiladu14£65,450 
Cyngor Sir CaerfyrddinTelemetreg Rhybydd o Llifogydd CynnarAdeiladu205£33,893 
Cyngor Sir CaerfyrddinLlys Llanfair GridAchos Busnes Llawn / Dyluniad94£30,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyMorfa Drive, ConwyAdeiladu4£34,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyStation Road DeganwyAdeiladu7£34,000 
Cyngor Sir DdinbychCynllyn Gwella Dwr Wyneb GwyddelwernAdeiladu23£102,000 
Cyngor Sir DdinbychGwelliant Cwlfer Gilfach NantglynAdeiladu9£93,500 
Cyngor GwyneddHeol Dulyn, TremadogAdeiladu5£22,822 
Cyngor GwyneddHebog and Old Post Office, BeddgelertAdeiladu3£7,665 
Cyngor GwyneddGorsaf Bwmpio Heol y Llan, AbermawAdeiladu106£85,000 
Cyngor GwyneddMaes y Neuadd, TreforAdeiladu2£3,867 
Cyngor GwyneddRheolaeth Dŵr Wyneb Sgwâr OakleyAdeiladu7£42,500 
Cyngor Sir Ynys MônCaerneddi BodfforddAdeiladu3£63,983 
Cyngor Sir Ynys MônCapel Moriah, GwalchmaiAdeiladu6£127,810 
Cyngor Sir Ynys Mônking's Road, CaergybiAdeiladu8£103,174 
Cyngor Sir Ynys MônLon Trearddur, TrearddurAdeiladu6£151,763 
Cyngor Sir Ynys MônMaes Cyttir, CaergybiAdeiladu5£35,251 
Cyngor Sir Ynys MônMaes HafotyAdeiladu8£64,496 
Cyngor Sir Ynys MônY Garth, Porth LlechogAdeiladu6£59,966 
Cyngor Sir FynwyCynllun Gwrthsefyll Llifogydd LlanbadocAdeiladu9£68,000 
Cyngor Sir FynwyCynllun Lliniaru Llifogydd LlandogoAchos Busnes Llawn / Dyluniad3£6,500 
Cyngor Sir FynwyCynllun Gwrthsefyll Llifogydd  Pandy Mill, Mynydd-BachAdeiladu3£42,500 
Cyngor Sir FynwyCynllun Lliniaru Llifogydd Ffordd Tudor, WyeshamAdeiladu9£21,250 
Cyngor Sir FynwyWoodside, Cynllun Lliniaru Llifogydd Brynbuga Cam 2Adeiladu6£34,000 
Cyngor Sir FynwyMesurau Atal Erydiad a Llifogydd Wyesham Avenue, TrefynwyAdeiladu16£8,500 
Cyngor Castell-nedd Port TalbotGwelliant Mewnlif CilmaengwynAdeiladu6£51,000 
Cyngor Castell-nedd Port TalbotCynllyn Gwella Draeniad Ffordd FairylandAdeiladu1£42,500 
Cyngor Sir PowysGwelliant Cwlfer CaerlanAdeiladu20£40,375 
Cyngor Sir PowysCynllyn Toriad Draeniad Court CloseAdeiladu47£72,250 
Cyngor Sir PowysCynllun Lliniaru Llifogydd Cwm GieddAchos Busnes Llawn / Dyluniad10£6,000 
Cyngor Sir PowysRheoli Llifogydd yn Naturiol Cwm Isha LlangenauAdeiladu4£17,850 
Cyngor Sir PowysGwelliant Draeniad Dyffryn y Glowyr Cam 3Adeiladu2£15,300 
Cyngor Sir PowysCynllyn Amddifyn Llifogydd  Heol GleienAdeiladu11£61,200 
Cyngor Sir PowysCynllyn Gwella Mynediad Heol RheolauAchos Busnes Llawn / Dyluniad11£7,500 
Cyngor Sir PowysGwelliant Cwlfer Lower HallAdeiladu4£127,500 
Cyngor Sir PowysGwelliant Cwlfer Missions BendsAchos Busnes Llawn / Dyluniad11£5,000 
Cyngor Sir PowysGwelliant Cilfach Cwlfer Rhestr FawrAdeiladu20£21,250 
Cyngor Sir PowysCynllyn Trapio Graen Swn y NantAchos Busnes Llawn / Dyluniad83£6,500 
Cyngor Sir PowysGwelliant Draeniad Tan Yr GarthAdeiladu10£29,750 
Cyngor Sir PowysAtal Llif Waterfall CottageAdeiladu2£17,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafAfryn TerraceAdeiladu28£148,750 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafStryd Baglan - Ail-leinio CwlfertAdeiladu30£153,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafBrook Street - BlaenrhonddaAchos Busnes Llawn / Dyluniad54£40,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafDuffryn RoadAdeiladu34£89,250 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafCilfach Canolog - Heath TerraceAchos Busnes Llawn / Dyluniad30£40,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafStryd Jones - Ail-leinio CwlfertAdeiladu36£140,250 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafUwchraddio Cilfach - Nant Cae DudwgAdeiladu9£63,750 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafNant y Fedw - Atgyweirio SgwrfaAdeiladu52£136,850 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafHeol PenrhysAchos Busnes Llawn / Dyluniad35£40,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafTelemetregAdeiladu182£25,500 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafAil-leinio - TynywaunAchos Busnes Llawn / Dyluniad19£25,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafStryd y Buddugwr - AberpennarAchos Busnes Llawn / Dyluniad26£25,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafHeol Ynys-hirAdeiladu75£76,500 
Cyngor Bro MorgannwgGwelliantCilfach Tir-ddraeniad Brean CloseAdeiladu10£24,639 
Cyngor Bro MorgannwgGwelliant Cilfach a gwaith Telemetrig Ffordd SkomerAdeiladu193£49,342 
Cyngor Bwrdeistref Sirol WrecsamLon y Graig, Bangor is-y-CoedAchos Busnes Llawn / Dyluniad8£35,600 
Cyngor Bwrdeistref Sirol WrecsamLon yr Efail, Pentre BychanAchos Busnes Llawn / Dyluniad2£5,600 
Cyngor Bwrdeistref Sirol WrecsamY Triongl, Borras, WrecsamAdeiladu10£45,000 
Cyngor Bwrdeistref Sirol WrecsamSgrin Stryt y TwtilAchos Busnes Llawn / Dyluniad3£3,000