Neidio i'r prif gynnwy

Rhaid cadw’r holl ddogfennaeth prosiect nes bod y ‘cyfnod cadw dogfennau’ wedi dod i ben. Byddwn yn ychwanegu mwy o ddyddiadau wrth iddynt gael eu cadarnhau gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Efallai y bydd rheolau cymorth gwladwriaethol yn gofyn am gyfnod cadw dogfennau hirach a'ch cyfrifoldeb chi yw egluro ac cadw at y gofyniad hwn.

Rhaglen Cronfa Cyfnod Cadw Dogfennau

 

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) Dwyrain Cymru Cystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol

ERDF

21 Awst 2022

Cystadleurwydd a Chyflogaeth Ranbarthol ESF Dwyrain Cymru

ESF 2 Ebrill 2023
Cydgyfeirio ESF Gorllewin Cymru a'r Cymoedd ESF 3 Mehefin 2023
Cydgyfeirio ERDF Gorllewin Cymru a'r Cymoedd ERDF 24 Medi 2024