Neidio i'r prif gynnwy

Mae cymorth i bobl sydd newydd gael diagnosis o ddementia a’u hawl i gael gofal unigol yn argymhellion allweddol yn y cynllun gweithredu strategol diweddaraf ar ddementia.

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Ionawr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd Vaughan Gething yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus heddiw ar y Cynllun Gweithredu Strategol ar Ddementia,  2017-2022 yng Nhgwrt Oldwell, gwasanaeth dydd arbenigol ar gyfer pobl â dementia yng Nghaerdydd. 

Mae'r camau gweithredu’n cynnwys: 

  • Mae awdurdodau lleol a byrddau iechyd yn mynd i ddatblygu dull lle mae tîm yn canolbwyntio ar yr unigolyn gyda gwasanaethau sydd wedi'u teilwra i'r unigolyn â dementia a'i ofalwyr
  • Bydd Llywodraeth Cymru’n hyrwyddo ac yn datblygu ymchwil ar fyw  gyda dementia sy’n cynnwys teuluoedd a gofalwyr fel cyd-ymchwilwyr ac sy’n anelu at fynd i'r afael ag anghydraddoldebau a wynebir gan bobl â dementia

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething:

"Ni fydd gan unrhyw ddau unigolyn â dementia, neu'r rhai sy'n eu cefnogi, yr un anghenion â’i gilydd yn union. Ac eto fe wyddom fod dementia yn un o’r materion pwysicaf o ran iechyd a gofal cymdeithasol materion sy’n ein hwynebu. Amcangyfrifir bod rhwng 40,000 i 50,000 o bobl yng Nghymru yn byw â dementia ar hyn o bryd.

"Rydym wedi gweithio'n agos â grwpiau eiriolaeth a phobl sydd â dementia i ddatblygu’r cynllun gweithredu strategol hwn ac rydym yn agor ymgynghoriad ar y cynllun heddiw. 

"Mae'n edrych ar yr holl ffyrdd yr ydym yn gallu effeithio ar brofiad pobl sy'n byw gyda dementia: o atal a hybu iechyd; i fyw mor iach â phosibl ac mor hir â phosibl â dementia; i gefnogi ymchwil. Gobeithio y bydd pawb sydd â diddordeb yn ymateb i'n hymgynghoriad ac yn rhoi eu barn."

Datblygwyd y Cynllun Gweithredu Strategol drafft ar Ddementia, 2017-2022 yn sgil ymgysylltu'n agos â phobl sydd â dementia, eu teuluoedd, eu gofalwyr a grwpiau eiriolaeth ym maes dementia.