Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 29 Tachwedd 2021.

Cyfnod ymgynghori:
6 Medi 2021 i 29 Tachwedd 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem glywed eich barn ynghylch y rhaglen arfaethedig o fesurau. Bydd y rhain yn ein helpu i gyflawni Statws Amgylcheddol Da yn ein dyfroedd.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Rheoliadau Strategaeth Forol y DU 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i ni gyflwyno mesurau angenrheidiol er mwyn cyflawni neu gynnal Statws Amgylcheddol Da. Mae’r ymgynghoriad hwn yn amlinellu ein cynigion ar gyfer diweddaru Rhan Tri Strategaeth Forol y DU. Mae’n dangos y rhaglen o fesurau y mae’r DU yn bwriadu eu defnyddio er mwyn cyflawni neu gynnal Statws Amgylcheddol Da ar gyfer dyfroedd y DU dros y 6 blynedd nesaf.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar gov.uk