Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 20 Mehefin 2019.

Cyfnod ymgynghori:
9 Mai 2019 i 20 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael ar Gov.uk

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am dargedau newydd ar gyfer sicrhau statws amgylcheddol da.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Strategaeth Forol y DU yn ymdrin ag 11 o elfennau'r ecosystem. Yn 2012, aethom ati yn Rhan UN o’r Strategaeth Forol i bennu targedau ar gyfer sicrhau statws amgylcheddol da. Mae'r ymgynghoriad yn ymdrin â'r asesiad o'r cynnydd a wnaed o ran cyrraedd y targedau hynny.

Rydym yn ymgynghori ar:

  • y cynnydd a wnaed o ran cyrraedd y targedau a bennwyd yn 2012 ar gyfer elfennau'r ecosystem
  • cynigion i ddiweddaru amcanion, targedau a thargedau gweithredol ar gyfer y cyfnod rhwng 2018 a 2024

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK