Neidio i'r prif gynnwy

Cafwyd data am yr ymchwil gan bob awdurdod lleol yng Nghymru, a gan y 33 cymdeithas tai fwyaf.

Pwrpas yr ymchwil oedd:

  • casglu’r ffeithiau ar y rhenti a thaliadau a gwasanaeth gwirioneddol a godir gan landlordiaid tai cymdeithasol (awdurdodau lleol a chymdeithasau tai)
  • dynodi a chymharu polisïau pennu rhent landlordiaid cymdeithasol ac i ba raddau y mae’r amrywiadau mewn rhenti yn adlewyrchu gwahaniaethau mewn nodweddion eiddo (e.e. nifer y llofftydd, neu bresenoldeb gwres canolog), ansawdd (e.e. cyflwr neu foderneiddio) a lleoliad
  • cymharu’r rhenti yn y sector tai cymdeithasol gyda phrisiau tai a rhenti’r sector preifat yn lleol
  • ymchwilio’r berthynas rhwng rhenti, costau gwresogi cartrefi i safon digonol a ‘thlodi tanwydd’.

Adroddiadau

Rhenti tai cymdeithasol yng Nghymru , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rhenti tai cymdeithasol yng Nghymru: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 221 KB

PDF
221 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.