Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 15 Medi 2023.

Cyfnod ymgynghori:
21 Gorffennaf 2023 i 15 Medi 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am wybod eich barn chi am y diwygiadau arfaethedig i Atodlen 2 o Ddeddf 2016 a fydd yn atal llety gwely a brecwast a ddefnyddir at ddibenion digartrefedd rhag bod yn ddarostyngedig i gontract meddiannaeth.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar:

  • y risg o ostyngiad yn narpariaeth y llety gwely a brecwast sydd ar gael fel llety dros dro 
  • risgiau ychwanegol i aelwydydd digartref