Neidio i'r prif gynnwy

Mae pum chwyn wedi eu henwi yn Neddf Chwyn 1959.  Mae’r rhywogaethau hyn yn frodorol yn y DU ac yn cyfrannu at bioamrywiaeth. Fodd bynnag gallant hefyd: 

 • fod yn niweidiol i anifeiliaid pori megis gwartheg, defaid a cheffylau a 
 • gael effaith ar gnydau os ydynt yn lledaenu.

Y rhywogaethau sydd wedi’u cynnwys yn Neddf Chwyn 1959 yw:

 • llysiau’r gingroen (Senecio jacobaea)
 • tafolen grech (Rumex crispus)
 • dail tafol (Rumex obtusifolius)
 • marchysgallen (Cirsium vulgare)
 • ysgallen y maes (Cirsium arvense)

Gall Arolygiaeth Wledig Cymru (RIW) gyhoeddi hysbysiad os oes risg i:

 • anifeiliaid sy'n pori, neu 
 • dir amaethyddol 

Mae'r hysbysiad hwn yn ei gwneud yn ofynnol i berchennog neu feddiannydd gymryd camau i atal y chwyn rhag lledaenu.

Os ydych yn poeni am bla o unrhyw un o'r chwyn hyn cewch wneud cwyn gan ddefnyddio'r Chwyn niweidiol: ffurflen gwyno.

Bydd RIW yn archwilio cwynion ble y mae perygl o’r chwyn yn lledaenu i dir sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer:

 • ceffylau neu dda byw pori;
 • cynhyrchu porthiant, megis silwair a gwair, neu
 • i dyfu cnydau

O’r pum chwyn, rhoddir gwybod amlaf am lysiau’r gingroen. Mae’r cod ymarfer ar lysiau’r gingroen yn cynnwys cyngor i berchenogion a deiliaid tir.