Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 20 Chwefror 2013.

Cyfnod ymgynghori:
23 Ionawr 2013 i 20 Chwefror 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion ac ymateb Llywodraeth Cymru (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 66 KB

PDF
66 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 263 KB

PDF
263 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydyn ni eisiau'ch barn ar y newidiadau i'r Rheoliadau Adeiladu, sy'n ymwneud â pherfformiad ynni adeiladau, Cynllun y Fargen Werdd a Chynllun y Personau Cymwys.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae’r Rheoliadau Adeiladu’n rheoli mathau penodol o waith adeiladu ac yn sicrhau bod adeiladau’n cyrraedd safon benodol ar gyfer iechyd diogelwch lles hwylustod a chynaladwyedd.

Mae’n rhaid i ni roi ar waith ofynion Cyfarwyddeb yr UE 2010/31/EU ar Berfformiad Ynni Adeiladau. Rydyn ni eisiau’ch barn ar sut i ymgorffori’r gofynion hyn i’r gyfraith. Nid ydym yn gofyn am eich barn ar y gofynion eu hunain.

Hefyd hoffem glywed eich barn ar y newidiadau sy’n ofynnol yng Nghymru i hwyluso’r Fargen Werdd. Mae’r Adran Ynni a Newid Hinsawdd wedi ymgynghori ar y newidiadau hyn yn barod yn Lloegr.

Rydym wedi cynnal ymgynghoriad caeedig ar y newidiadau i Atodlen 3 gyda’r cyrff canlynol:

  • Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu (BRACW)
  • Fforwm Personau Cymwys a
  • Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC)

Rydym wedi cynnwys y newidiadau hyn yn y ddogfen ymgynghori er gwybodaeth.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 123 KB

PDF
123 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rheoliadau drafft (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 111 KB

PDF
111 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith rheoleiddiol (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.