Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

5. Rwyf am addasu tŷ (neu un fflat) yn nifer o fflatiau neu fflatiau un ystafell, neu rwyf am rannu’r lle mewn rhyw ffordd arall

  • Bydd angen cymeradwyaeth dan y Rheoliadau Adeiladu i addasu eiddo.
  • Efallai y bydd angen ichi ymgynghori â’r Gwasanaeth Tân ynghylch materion sy’n ymwneud â dihangfeydd tân.
  • Mae Deddf Tai 2004 yn mynnu bod adeiladau a rennir yn unedau llai yn bodloni safonau a bod tai amlfeddiannaeth yn cael eu trwyddedu. Cliciwch yma i ddarllen mwy am Ddeddf Tai 2004 (Housing Act 2004).