Neidio i'r prif gynnwy

Os dymunwch osod simnai bydd angen bodloni rheoliadau adeiladu. Dylech ystyried ffactorau megis awyriad a diogelwch cyffredinol. Dylai'r gwaith gosod gael ei wneud gan berson cymwys.

Efallai y bydd y gwaith adeiladu hefyd yn amodol ar fwy nag un gofyniad y rheoliadau adeiladu. Mewn achosion o'r fath bydd yn rhaid i'r gwaith hefyd gydymffurfio â gofynion perthnasol eraill y rheoliadau adeiladu.