Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 23 Medi 2015.

Cyfnod ymgynghori:
23 Mehefin 2015 i 23 Medi 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion ac ymateb y Llywodraeth , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 608 KB

PDF
608 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Cynigion ar gyfer rheoliadau newydd i amddiffyn yr amgylchedd ac eiddo rhag gollyngiadau o storfeydd olew.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith dŵr (2000/60/EC) yn ei gwneud yn nod bod pob corff dŵr o safon ecolegol dda erbyn 2027. Mae datrys problem llygredd gwasgaredig yn ganolog i hyn. Olew yw un o’r prif gyfryngau llygru dŵr yng Nghymru ac yn aml daw’r llygredd o olew sy’n gollwng o gyfleusterau storio annigonol.

Mae’r rheoliadau drafft yn gosod safonau ar gyfer cyfleusterau storio olew. Eu nod yw rhwystro olew rhag gollwng a rhag llygru dŵr a niweidio tir ac eiddo. Y prif ofyn yw darparu ail lefel o ddiogelwch i rwystro unrhyw ollyngiadau rhag dianc o gyfleuster storio olew i’r amgylchedd ehangach. Bydd yr holl ofynion hyn yn effeithio ar bob storfa olew newydd o’r dyddiad y daw’r rheoliadau hyn i rym sef yn fras dechrau 2016.

Ni fydd gofyn i gyfleuster storio olew domestig gydymffurfio tan ei fod yn cael ei gyfnewid am un newydd. Bydd gofyn i gyfleusterau sy’n gwasanaethu eiddo annomestig gydymffurfio rhwng dwy a phedair blynedd yn ddiweddarach gan ddibynnu ar faint y perygl i’r amgylchedd.

Rydym yn cynnig cynnwys hefyd gyfleusterau storio olew tanwydd amaethyddol yn y rheoliadau newydd. Maen nhw’n dod o dan Reoliadau Silwair Slyri ac Olew Tanwydd Amaethyddol 2010 ar hyn o bryd. Byddai hynny’n sicrhau mai’r un safonau fydd ar gyfer pob storfa olew yng Nghymru a bydd yn codi eithriad sy’n bod ar gyfer storfeydd o’r math a wnaed cyn 1991.

Mae rheoliadau tebyg eisoes yn bod yn yr Alban Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 971 KB

PDF
971 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rheoliadau Atal Llygredd (Storio Olew) (Cymru) (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 112 KB

PDF
112 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith rheoleiddiol (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 228 KB

PDF
228 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Canllawiau (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 355 KB

PDF
355 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o'r effaith ar hawliau plant (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 805 KB

PDF
805 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.