Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 18 Tachwedd 2013.

Cyfnod ymgynghori:
22 Medi 2013 i 18 Tachwedd 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rhestr o gyrff / sefydliadau a hysbyswyd am yr ymgynghoriad (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 57 KB

PDF
57 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Darllenwch ein cynigion ar gyfer newid faint o Olew Tanwydd Trwm y caniateir ei storio ar safle o dan y rheoliadau hyn a nodwch eich sylwadau.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym am glywed eich barn am ein cynigion i gynnwys Erthygl 30 Cyfarwyddeb Seveso III yn Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1992.

Mae Cyfarwyddeb Seveso’n sicrhau bod gan Aelod-Wladwriaethau systemau yn eu lle i rwystro damweiniau mawr a bod cynlluniau defnydd tir yn helpu i leihau’r nifer a anefir a’r difrod amgylcheddol all ddigwydd mewn damweiniau.

Yn sgil y Gyfarwyddeb mae Olew Tanwydd Trwm bellach yn newid o fod yn ‘Beryglus i’r Amgylchedd’ i fod yn ‘Gynnyrch Petrolewm’.  Mae hyn yn cynyddu’n fawr faint o Olew Tanwydd Trwm y cewch ei storio (y trothwy) ar safle cyn bod angen caniatâd sylweddau peryglus.

Rydym wedi paratoi Asesiad drafft rhannol o’r Effaith ar yr Amgylchedd.  Mae’n asesu effeithiau tebygol y cynigion.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 79 KB

PDF
79 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad Effaith Rheoleiddiol Drafft (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 34 KB

PDF
34 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.