Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 16 Awst 2018.

Cyfnod ymgynghori:
24 Mai 2018 i 16 Awst 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r y crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o’r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 518 KB

PDF
518 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn gofyn am eich barn ar reoleiddio mathau penodol o wasanaethau eirioli, fel rhan o gam 3 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 640 KB

PDF
640 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad A , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 271 KB

PDF
271 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Canllawiau statudol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 687 KB

PDF
687 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rheoliadau , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 390 KB

PDF
390 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn ar reoliadau newydd sy'n gosod gofynion ar ddarparwyr gwasanaethau ac unigolion cyfrifol gwasanaethau eirioli penodol yng Nghymru. 

Caiff gwasanaethau eirioli eu trefnu gan awdurdodau lleol dan eu dyletswydd i gynorthwyo plant, plant sy'n derbyn gofal a mathau penodol o unigolion sy'n gadael gofal i wneud sylwadau am eu hanghenion o ran gofal a chymorth. 

Rydym hefyd yn gofyn am eich barn ar ganllawiau statudol drafft a fydd yn cyd-fynd â'r rheoliadau. 

Noder: Cafodd y ddogfen ymgynghori a'r cwestiynau eu diweddaru ar 3 Awst 2018 er mwyn cynnwys dau gwestiwn safonol ar Ran 2 o'r Rheoliadau. Mae hyn yn trwsio bwlch o fewn y dogfennau gwreiddiol.