Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r data hyn yn amcangyfrif o’r rhif atgynhyrchu (R) yn ystod pandemig COVID-19 ar gyfer Cymru.

Nid yw'r rhif R ar gyfer Cymru a'r DU yn cael ei gynhyrchu bellach gan Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA). Daw hyn yn dilyn argymhelliad y Grŵp Adolygu Modelu Epidemiolegol a gafodd ei gymeradwyo ar gyfer y DU gan y pedwar Prif Swyddog Meddygol. Ni fydd data StatsCymru yn cael ei ddiweddaru mwyach.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Lisa Bloemberg

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.