Neidio i'r prif gynnwy

1. Trosolwg

Rhoddwr byw yw person sy’n rhoi un o’i arennau iach neu ran o’i afu/iau i rywun arall, tra bydd yn dal yn fyw.

Gall bod yn rhoddwr byw achub bywyd rhywun y mae ei organau wedi methu ac y mae arno angen trawsblaniad. Gallai’r person hwnnw fod yn gyfaill neu aelod o’r teulu, neu’n rhywun nad yw’n ei adnabod.