Neidio i'r prif gynnwy

Os ydych yn amau coeden o gael pla neu glefyd, rhowch wybod amdano.

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, gan gynnwys:

  • lleoliad y digwyddiad
  • yr hyn yr ydych wedi'i weld
  • y rhywogaeth yr effeithir arni
  • enw cyswllt a rhif ffôn

Rhowch wybod am arwyddion o blâu a chlefydau coed gan ddefnyddio TreeAlert Forest Research.

Rhowch wybod i’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion am arwyddion o blâu a chlefydau planhigion drwy e-bostio: planthealth.info@apha.gov.uk.