Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod am dwyll neu lygredd.

Dylech ystyried a ydych am roi gwybod am eich pryder yn ddienw. Gallwch hefyd dweud wrthym am dwyll trwy e-bost, ffôn neu’r post. Bydd eich pryderon ac unrhyw dystiolaeth a roddwch yn ein helpu wrth inni ymchwilio i'r mater.

A: Eich manylion
B: Manylion unrhyw unigolion yr ydych yn eu hamau o dwyll
C: Eich cwyn