Neidio i'r prif gynnwy

Mae pob cofnod am rywogaethau estron yn ddefnyddiol. Maent yn helpu i:

  • nodi tueddiadau
  • olrhain lledaeniad planhigion ac anifeiliaid estron

Mae angen i ni ddeall:

  • faint o rywogaethau estron goresgynnol sydd ym Mhrydain
  • pa mor gyflym maen nhw'n lledaenu

Gallwch helpu drwy roi gwybod am unrhyw rywogaethau estron rydych yn dod o hyd iddynt: 
Rhoi gwybod am rywogaethau estron goresgynnol (ar non-nativespecies.org).

Gallwch ddarganfod mwy am roi gwybod am weld rhywogaethau estron goresgynnol (ar biodiversitywales.org).