Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

2. Cofrestru eich penderfyniad

Chi sydd i benderfynu a hoffech roi eich organau ar ôl marw neu beidio.

Pan fyddwch wedi penderfynu, gallwch ddewis:

Cofnodi eich penderfyniad

Ar wefan Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG.

Gwneud dim

Byddwch yn cael eich trin fel pe nad ydych chi'n gwrthwynebu bod yn rhoddwr organau a thybir eich bod chi wedi rhoi eich cydsyniad.

Gallwch hefyd gofrestru eich penderfyniad drwy ffonio Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG ar 0300 123 23 23.

Mae'r llinellau ar agor 24 awr y dydd am bris galwad leol.