Neidio i'r prif gynnwy

Pa mor aml y cynhelir cyfarfodydd Rhwydwaith Arweinwyr Data Cymru, pwy sy’n eu cadeirio, sut y cyhoeddir papurau a darpariaeth gwasanaeth cyfieithu.

Lleoliad a’r calendr

Cynhelir cyfarfodydd yn rhithiol, drwy Microsoft Teams, bob chwarter.

Cadeirydd

Cadeirir cyfarfodydd gan Brif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru neu ddirprwy enwebedig.

Papurau a chyfieithiadau

Bydd papurau ar gael yn electronig ar y wefan ar ôl pob cyfarfod.

Bydd darpariaeth gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn dibynnu ar nifer y mynychwyr sy’n dymuno cyfrannu drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ôl safonau iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru.