Neidio i'r prif gynnwy

Wedi'u rhannu rhwng 11 canolfan, bydd arweinydd canolfan benodol yn cefnogi taith dysgwr drwy'r rhaglen. Bydd arweinydd canolfan yn cysylltu ag ysgolion a cholegau addysg bellach ac yn gweithredu fel y prif bwynt cyswllt i ddysgwyr, athrawon, tiwtoriaid, rhieni a gofalwyr.

Bydd cydlynydd canolfan yn rhoi arweiniad i ddysgwyr drwy raglen o weithgareddau, yn darparu digwyddiadau wyneb yn wyneb, ac yno i gynnig arweiniad a chefnogaeth wrth i ddysgwyr symud ymlaen drwy'r gwahanol gamau. Mae cydlynwyr canolfannau hefyd yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu cyfleoedd ehangach ledled Cymru megis taith London Links a'r gystadleuaeth drafod.

Mae ein rhestr lawn o fanylion cyswllt ar gael ar Hwb.