Neidio i'r prif gynnwy
Ruth Crowder, Prif Gynghorydd y therapiau

Bywgraffiad a chyfrifoldebau Prif Gynghorydd y Proffesiynau Perthynol i Iechyd.

Penodwyd Ruth Crowder i rôl Prif Gynghorydd y Proffesiynau Perthynol i Iechyd ym mis Chwefror 2018. Mae’n cynghori Llywodraeth Cymru a gweinidogion ar y Proffesiynau Perthynol i Iechyd yng Nghymru.

Dyma’r 13 o Broffesiynau Perthynol i Iechyd:

 • therapi celf
 • therapi galwedigaethol
 • deieteg
 • therapi drama
 • therapi cerdd
 • parafeddygaeth
 • orthoteg
 • orthopteg
 • ffisiotherapi
 • podiatreg
 • prostheteg
 • seicoleg
 • therapi lleferydd ac Iaith

Cymhwysodd Ruth fel therapydd galwedigaethol yng Nghaerdydd ym 1983. Mae wedi gweithio yn y GIG ac yng ngwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. Mae wedi gweithio fel darlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, ac fel swyddog polisi ar gyfer Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol. Mae Ruth yn noddi Pwyllgor Cynghorol Proffesiynau Perthynol i Iechyd Cymru. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn gwasanaethau ataliol a galluogi sy’n helpu pobl i fyw mor annibynnol â phosibl mor hir â phosibl.

Ruth Crowder

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.