Neidio i'r prif gynnwy

Addysg Oedolion Cymru

Ms Kathryn Robson – Prif Swyddog Gweithredol

7 Coopers Yard, Ffordd Curran, Caerdydd, CF10 5NB
Ffôn: (03300) 580 845
Ebost: info@addysgoedolion.cymru

Ewch i wefan Addysg Oedolion Cymru am fwy o wybodaeth.

Coleg Pen-y-bont

Ms Vivienne Buckley – Pennaeth Dros Dro

Ffordd y Bont-faen, Pen-y-bont, CF31 3DF
Ffôn: (01656) 302 302
Ebost: enquiries@bridgend.ac.uk

Ewch i wefan Coleg Pen-y-bont  am fwy o wybodaeth.

Coleg Caerdydd a’r Fro

Mr Mike James – Prif Weithredwr

Campws Canol y Ddinas, Heol Dumballs, Caerdydd, CF10 5BF
Tel: (029) 20 250 250
Ebost: info@cavc.ac.uk

Ewch i wefan Coleg Caerdydd a’r Fro am fwy o wybodaeth.

Coleg Cambria

Ms Yana Williams – Prif Weithredwr

Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, LL12 7AB
Ffôn: (0300) 30 30 007
Ebost: enquiries@cambria.ac.uk

Ewch i wefan Coleg Cambria am fwy o wybodaeth.

Coleg Gwent

Mr Guy Lacey – Prifathro a’r Prif Weithredwr

Campws Brynbuga, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1XJ
Ffôn: (01495) 333 777
Ebost: hello@coleggwent.ac.uk

Ewch i wefan Coleg Gwent am fwy o wybodaeth.

Coleg Sir Gâr

Dr Andrew Cornish – Pennaeth a’r Prif Weithredwr

Campws y Graig, Heol Sandy, Pwll, SA15 4DN
Ffôn: (01554) 748 000
Ebost: admissions@colegsirgar.ac.uk

Ewch i wefan Coleg Sir Gâr am fwy o wybodaeth.

Coleg Y Cymoedd

Mr Jonathan Morgan – Pennaeth a’r Prif Weithredwr

Heol yr Coleg, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QY
Ffôn: (01443) 662 800
Ebost: enquiries@cymoedd.ac.uk

Ewch i wefan Coleg Y Cymoedd am fwy o wybodaeth.

Coleg Gŵyr, Abertawe

Mr Mark Jones – Pennaeth a’r Prif Weithredwr

Ffordd Tycoch, Abertawe, SA2 9EB
Ffôn: (01792) 284 000
Ebost: enquiries@gowercollegeswansea.ac.uk

Ewch i wefan Coleg Gŵyr, Abertawe am fwy o wybodaeth.

Grŵp Llandrillo Menai

Mr Dafydd Evans – Prif Swyddog Gweithredol

Ffordd Llandudno, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, LL28 4HZ
Ffôn: (01492) 546 666

Ewch i wefan Grŵp Llandrillo Menai am fwy o wybodaeth.

Grŵp NPTC

Mr Mark Dacey – Pennaeth & Prif Swyddog Gweithredol

Ffordd Dŵr y Felin, Castell Nedd, SA10 7RF
Ffôn: (01639) 648 000

Ewch i wefan Grŵp NPTC am fwy o wybodaeth.

Coleg Sir Benfro

Dr Barry Walters – Pennaeth

Pont Fadlen, Hwlffordd, SA61 1SZ
Ffôn: (01437) 753 000
Ebost: admissions@pembrokeshire.ac.uk

Ewch i wefan Coleg Sir Benfro am fwy o wybodaeth.

Coleg Catholig Dewi Sant

Ms Lisa Newman – Pennaeth Dros Dro

Ffordd Tŷ Gwyn, Caerdydd, CF23 5QD
Ffôn: (029) 2049 8555
Ebost: ymholiadau@colegdewisant.ac.uk

Ewch i wefan Coleg Catholig Dewi Sant am fwy o wybodaeth.

Y Coleg Merthyr Tudful

Mrs Lisa Thomas – Pennaeth a’r Prif Weithredwr

Ynysfach, Merthyr Tudful, CF48 1AR
Ffôn: (01685) 726 000
Ebost: enquiries@merthyr.ac.uk

Ewch i wefan Coleg Merthyr Tudful am fwy o wybodaeth.