Neidio i'r prif gynnwy

Esboniad ynglŷn â sut rydym wedi cyfrifo’r arian yr ydym yn ei roi i gynghorau ar gyfer 2020 i 2021.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Rhagfyr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Setliad dros dro 2020 i 2021

Ymgynghori ag awdurdodau lleol i gytuno faint o gyfran o’r arian yr ydym yn ei roi iddynt ar gyfer 2020 i 2021.

Setliad terfynol 2020 i 2021

Yn rhoi gwybod i awdurdodau lleol beth yw eu cyfran o’r arian fel y gallant osod y gyllideb a lefelau’r dreth gyngor ar gyfer 2020 to 2021.

Gwybodaeth gefndir ar gyfer asesiadau o wariant safonol (Llyfr gwyrdd) 2020 i 2021

Yn rhoi gwybodaeth ynglŷn â chyfrifo asesiadau o wariant safonol yn y setliad llywodraeth leol.

Diwygiedig setliad terfynol Llywodraeth Leol 2020 to 2021

Yn cynghori awdurdodau lleol am newid technegol ar gyfer eu setliadau 2020 i 2021.