Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r cynllun yn cynnwys: 

  • bwytai
  • tafarndai
  • caffis
  • siopau tecawê
  • gwestai
  • archfarchnadoedd a siopau eraill sy’n gwerthu bwyd yn uniongyrchol i gwsmeriaid

Mae hefyd yn berthnasol i ysgolion, ysbytai a chartrefi gofal preswyl.

Mae pob busnes yn cael sgôr pan fydd yn cael archwiliad gan swyddog diogelwch bwyd awdurdod lleol. Mae’r sgôr hon yn seiliedig ar safon y cydymffurfio â chyfraith hylendid bwyd.

ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd