Neidio i'r prif gynnwy
Ffotograff o Shahinoor Alom

Shahinoor yw Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Cymunedol ar hyn o bryd.

Mae Shahinoor yn Swyddog Materion Cyhoeddus i’r Gynghrair yn erbyn Chwaraeon Creulon ac wedi’i benodi’n Ddirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Mwslemiaid Cymru. Yn gyn-athro ysgol uwchradd a gweithiwr ieuenctid, mae Shahinoor yn angerddol ynghylch gwneud Cymru yn lle llewyrchus i bobl ifanc o bob cefndir, gan weithio’n galed i wneud popeth o fewn ei allu i leihau anghydraddoldeb.