Neidio i'r prif gynnwy
Ffotograff o Shahinoor Alom

Shahinoor yw Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Cymunedol ar hyn o bryd.

Mae’n athro mathemateg cymwysedig ar gyfer oedran uwchradd, ac mae gan Shahinoor brofiad helaeth o weithio gyda phobl ifanc mewn ysgolion ond mae hefyd wedi gweithio gyda Thîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid yn y De-ddwyrain fel gweithiwr cymorth  ieuenctid, gan gefnogi pobl ifanc yn eu cymunedau.

Gan dynnu ar y profiad hwn a'i rôl ychwanegol fel Cyswllt Mosg gyda Chyngor Mwslimaidd Cymru, mae Shahinoor yn dod â phrofiad helaeth o ddatblygu dealltwriaeth eraill o gydraddoldeb ac o herio arferion sy’n gwahaniaethu i’r Bwrdd.