Neidio i'r prif gynnwy

Sleid 1

Image
Mae nifer y derbyniadau dyddiol newydd lle bo amheuaeth neu gadarnhad o COVID-19 yn amrywio. O ystyried hynny, mae’r cyfartaledd treigl 7 diwrnod wedi bod yn cynyddu ar y cyfan ers mis Mehefin 2021.

Ffynhonnell: Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Sleid 2

Image
Mae’r nifer sydd wedi cael y brechiad COVID-19 ymhlith preswylwyr a gweithwyr cartrefi gofal, gweithwyr gofal iechyd, rheini sy’n agored i niwed yn glinigol, a phobl dros 50 oed yn uwch na 90% ar gyfer y dos cyntaf a'r ail ddos. Mae mwy na 75% o bobl rhwng 18 a 29 oed wedi cael eu dos cyntaf o’r brechiad COVID-19.

Ffynhonnell: Ddangosfwrdd Gwyliadwriaeth COVID-19 Cyflym Iechyd Cyhoeddus Cymru