Neidio i'r prif gynnwy

Data ar gyfer staff addysg bellach cyfwerth ag amser llawn yn ôl sefydliad a chategorïau gwariant ar gyflog rhwng mis Awst 2019 a mis Gorffennaf 2020.

Mae'r datganiad hwn, a gyhoeddwyd yn wreiddiol ym mis Gorffennaf 2021, wedi'i ddiwygio ar ôl derbyn data diwygiedig gan dri sefydliad. Mae hyn oherwydd eu bod yn goramcangyfrif nifer y staff i ddechrau gan ddilyn cyfarwyddiadau newydd ar gyfer casglu data. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn yr adran ‘gwybodaeth ansawdd a methodoleg’.

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth am nifer y staff cyfwerth ag amser llawn a gyflogir yn uniongyrchol gan sefydliadau addysg bellach ar unrhyw adeg rhwng mis Awst 2019 a mis Gorffennaf 2020.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.