Neidio i'r prif gynnwy
Stephen Joseph

Cynghorydd, yr Ymgyrch dros Drafnidiaeth Well.

Stephen oedd cyfarwyddwr gweithredol yr Ymgyrch dros Drafnidiaeth Well o 1988 tan yn gynharach eleni. Mae ei arbenigedd a'i gysylltiadau eang wedi helpu i wneud y sefydliad yn brif gorff anllywodraeth trafnidiaeth y wlad.

Mae'r 20 mlynedd a mwy diwethaf wedi cynnwys llawer o uchafbwyntiau i Stephen, gan gynnwys perswadio'r Trysorlys i dorri'r rhaglen adeiladu ffyrdd yn y 1990au, ymgyrchu dros fwy o fuddsoddi mewn rheilffyrdd a llinellau a gorsafoedd newydd/ailagor llinellau a gorsafoedd, a thynnu sylw at bwysigrwydd bysiau ac effaith toriadau mewn gwasanaethau bysiau.

Roedd Stephen yn aelod o'r Comisiwn Trafnidiaeth Integredig rhwng 1999 a 2005, ar ôl bod yn un o'r panel o gynghorwyr allanol ar Bapur Gwyn Trafnidiaeth 1997-8, ac roedd yn aelod o'r Pwyllgor Ymgynghorol Sefydlog ar Asesu Cefnffyrdd (SACTRA) yn ystod ei ymchwiliad i drafnidiaeth a'r economi. Roedd hefyd ar y grŵp llywio ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb codi tâl ar ddefnyddwyr ffyrdd y Llywodraeth ar gyfer 2003-4. Yn fwy diweddar, bu'n aelod o baneli herio neu grwpiau cynghori ar gyfer cynlluniau'r Llywodraeth ar reilffyrdd cyflym, eco-drefi, arfarnu trafnidiaeth a'r Gronfa Trafnidiaeth Gynaliadwy Leol.

Dyfarnwyd OBE (Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig) iddo ym 1996 am wasanaethau i drafnidiaeth a'r amgylchedd, a chafodd ddoethuriaeth anrhydeddus gan Brifysgol Swydd Hertford ym mis Tachwedd 2010.