Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r grŵp annibynnol hwn yn cyfarfod bob chwarter er mwyn trafod materion iechyd a lles gwartheg ym Mhrydain, Mae’r aelodau:

  • yn meddu ar wybodaeth amrywiol am iechyd a lles gwartheg
  • yn cydweithio er budd iechyd a lles gwartheg
  • yn derbyn cyngor gan arbenigwyr eraill pan fo angen

Mae CHAWG yn llunio:

  • yr Adroddiad ar Iechyd a Lles Gwartheg Prydain, sy’n rhoi diweddariadau ar hynt y gwaith o fewn y diwydiant
  • y Strategaeth Lles Gwartheg Llaeth