Neidio i'r prif gynnwy

Cyfeiriadau post ar gyfer swyddfeydd Llywodraeth Cymru.

Gogledd Cymru

Caergybi

Timekeeper's Office
Porthladd Caergybi
Caergybi
LL65 1DQ

Caernarfon

Doc Fictoria
Caernarfon
LL55 1TH

Swyddfa Caernarfon ar Google Maps

Cyffordd Llandudno

Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9RZ

Swyddfa Cyffordd Llandudno ar Google Maps

Wrecsam

Porthdy Grosvenor
1 Ffordd Grosvenor
Wrecsam
LL11 1BS

Canolbarth Cymru

Aberystwyth

Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UR

Llandrindod

Adeilad y Llywodraeth
Spa Road East
Llandrindod Wells
LD1 5HA

Swyddfa Llandrindod ar Google Maps

Y Drenewydd

Tŷ Ladywell 
Y Drenewydd
Powys
SY16 1JB

De-orllewin Cymru

Caerfyrddin

Adeiladau'r Llywodraeth
Heol Picton
Caerfyrddin
SA31 3BT

Swyddfa Caerfyrddin ar Google Maps

Aberdaugleddau

Pysgodfeydd
Ystafell 3, Cwrt Cedrwydden 
Parc Busnes Havens Head
Aberdaugleddau
SA73 3LS

Swyddfa Aberdaugleddau ar Google Maps

Abertawe

Llys-y-ddraig 
Penllergaer Business Park
Abertawe
SA4 9NX

Swyddfa Abertawe ar Google Maps

De-ddwyrain Cymru

Merthyr Tudful

Adeiladau'r Llywodraeth
Parc Busnes Rhydycar 
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

Swyddfa Merthyr Tudful ar Google Maps

Casnewydd

Oak House
Parc Cleppa
Casnewydd
NP10 8BD

Bedwas

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Tŷ Afon
Ffordd Bedwas
Bedwas
Caerffili
CF83 8WT

Swyddfa Bedwas ar Google Maps

Caerdydd

Swyddfeydd Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd
CF10 3NQ

Swyddfa Parc Cathays ar Google Maps
Ymweld â Pharc Cathays: canllawiau

Swyddfa'r Prif Weinidog
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Llundain

25 Heol Victoria
Dinas San Steffan
Llundain
SW1H 0EX

020 7799 5883