Neidio i'r prif gynnwy

Cydnabyddir, yn y diwydiant tacsis, fod Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat yn chwarae rôl bwysig wrth gyfleu delwedd gadarnhaol o'r ardal.

Er mwyn sicrhau bod y diwydiant cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat yn cyfleu delwedd broffesiynol a bod gyrwyr yn gyrru'n ddiogel, mae'r cod gwisg canlynol yn gymwys:

 1. Dylai dillad fod yn lân, mewn cyflwr da a heb eu difrodi
 2. Ni ddylai trowsus byr na sgertiau fod yn uwch na'r pengliniau
 3. Dylai esgidiau ffitio o amgylch sawdl y droed
 4. Ni ddylid gwisgo cyflau ('hoods') dros y pen wrth yrru

Mae enghreifftiau o ddillad derbyniol yn cynnwys:

 • Trowsus/jîns trwsiadus
 • Crys
 • Crys Ti trwsiadus
 • Trowsus byr trwsiadus
 • Crysau Polo
 • Siwmperi

Mae safonau gwisg annerbyniol yn cynnwys:

 • Dillad ac arnynt sloganau neu graffigwaith o natur sarhaus/awgrymog
 • Dillad brwnt, drewllyd, sydd wedi colli lliw neu wedi'u difrodi
 • Esgidiau megis fflip-fflops neu 'sliders' nad oes ganddynt strapiau sawdl
 • Sodlau uchel
 • Capiau pêl fas neu fathau eraill o wisg pen sy'n cuddio'r wyneb
 • Dillad nad ydynt yn gorchuddio'r ysgwyddau na rhan uchaf y breichiau megis festiau
 • Dillad nad ydynt yn gorchuddio'r frest neu'r bol megis topiau â gwddf isel neu 'crop tops'.

Nid yw'r rhestrau uchod yn gynhwysfawr a gall fod safonau gwisg eraill nad ydynt yn dderbyniol, ym marn Swyddogion Awdurdodedig yr Awdurdod Trwyddedu. Gall methu â chydymffurfio â'r cod gwisg arwain at rybudd ysgrifenedig. Gall methiannau parhaus i gydymffurfio ar fwy na dau achlysur o fewn 12 mis arwain at atgyfeirio'r gyrrwr at y Pwyllgor Trwyddedu er mwyn iddo benderfynu ar unrhyw gamau ychwanegol sydd angen eu cymryd.