Neidio i'r prif gynnwy

Tair blynedd ar ôl refferendwm yr UE, mae'r Gweinidog Brexit, Jeremy Miles yn dweud bod yr achos dros bleidlais arall yn gryfach nag erioed.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Dywedodd Mr Miles unwaith eto nad oes mandad ar gyfer Brexit heb gytundeb, ac y byddai rhwygo'r wlad o'r UE heb gytundeb yn niweidio economi Cymru yn fwy nag unman arall. 

"Yn dilyn canlyniad y refferendwm, fe aethom ni ati ar unwaith i weithio ar gynllun manwl ar gyfer ymadael â'r Undeb Ewropeaidd mewn ffordd a oedd yn adlewyrchu'r canlyniad ond a oedd hefyd yn osgoi unrhyw niwed diangen i'n heconomi a'n swyddi. 

"Yn anffodus, dydy'r fersiwn rydyn ni'n ei chynnig o Brexit ddim yn medru sicrhau cefnogaeth mwyafrif yn Senedd y Deyrnas Unedig.

"Mae hynny'n gadael dau ddewis: cael ein rhwygo o'r Undeb Ewropeaidd heb gytundeb, neu aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

"Yn syml, does dim mandad ar gyfer ymadael heb gytundeb. Nid dyna'r cwestiwn a holwyd i bobl yn 2016, ac yn sicr nid dyma sydd orau i ni. Ond mae'n ymddangos bod y rhai sy'n benderfynol o gael Brexit heb gytundeb bellach yn cydio mewn grym. 

"Dydy newid arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol ddim yn mynd i newid y sefyllfa sydd ohoni. Pwy bynnag sy'n olynu Theresa May, beth bynnag ei gefndir neu sgiliau seneddol, bydd yn wynebu'r un problemau y methodd hi eu goresgyn. 

"Rhaid i ni beidio ag ildio i'r rhai sy'n annog ymadael heb gytundeb; y bobl sydd am weld Brexit caled ond sy'n gwrthod cydnabod y goblygiadau i'r rhai fydd yn dioddef ergyd i'w swyddi a'u bywoliaeth. 

"Rhaid i ni beidio credu'r rhai sy'n addo'n ddi-hid y bydd popeth yn iawn mewn rhai blynyddoedd. Rhaid i ni amddiffyn ein cymunedau a'n pobl nawr. 

"Yn ôl yr ystadegau diweddaraf* bydd colli mynediad am ddim at farchnad fwyaf Cymru yn cael effaith hynod o niweidiol. Does dim modd anwybyddu'r ffaith bod 61.1% o'n nwyddau yn cael eu masnachu ar hyn o bryd gyda'r Undeb Ewropeaidd: does dim modd diystyru hynny drwy edrych o’r neilltu a rhoi addewid annelwig y bydd popeth yn iawn yn y man.

"Mae amser yn brin, a'r perygl o ymadael heb gytundeb yn cynyddu. Bydd Llywodraeth Cymru'n parhau i gymryd camau i ddiogelu buddiannau Cymru a'i phobl. Er mwyn gwneud hynny, rydym yn argymell y dylai Cymru aros yn yr Undeb Ewropeaidd, ac fe fyddwn yn parhau i bwysleisio nad oes unrhyw fandad ar gyfer Brexit heb gytundeb."