Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen gyfnewid ryngwladol ar gyfer dysgu a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflenwir gan ILEP Ltd.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Chwefror 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Mae Taith yn darparu cyllid i alluogi staff addysg a dysgwyr i dreulio amser dramor fel rhan o'u hastudiaethau. Mae hefyd yn dod â dysgwyr ac addysgwyr o bob cwr o'r byd i Gymru.

Mae’r rhaglen, sy’n cwmpasu sawl blwyddyn, sy’n cael cyllid o £65 miliwn gan Lywodraeth Cymru, a lansiwyd yn 2022, yn cynnig cyfleoedd i deithio a dysgu a all drawsnewid bywydau dysgwyr a staff ym mhob rhan o Gymru ac ym mhob math o addysg:

  • addysg i oedolion.
  • addysg bellach a galwadigaethol.
  • addysg uwch.
  • ysgolion.
  • gwaith ieuenctid.

Mae darparwyr addysg, yn cynnwys gwaith ieuenctid, yn gymwys i wneud cais am gyllid. Dylai cyfranogwyr sydd â diddordeb siarad â'u darparwr addysg yn y lle cyntaf.

Mae Taith hefyd yn dod â myfyrwyr ac addysgwyr o bob cwr o'r byd i Gymru, i helpu i gyfoethogi ein lleoliadau addysg a dod â hyd yn oed mwy o amrywiaeth a diwylliant i'n hystafelloedd dosbarth a'n campysau.

Mae taith wedi dyrannu dros £10m i Brifysgolion Cymru i gyflawni trydydd cam Cymru Fyd-eang (prosiect Cymru Fyd-eang III), a fydd ar agor tan 2026. Mae Partneriaeth Cymru Fyd-eang yn darparu dull strategol a chydweithredol o ymdrin ag addysg bellach ac uwch rhyngwladol yng Nghymru. Ymysg nodau prosiect Cymru Fyd-eang III mae adeiladu partneriaethau rhyngwladol a chynyddu nifer y myfyrwyr o 4 marchnad â blaenoriaeth: Ewrop, India, Gogledd America a Fietnam. I gael rhagor o wybodaeth am Cymru Fyd-eang, ewch i wefan Prifysgolion Cymru.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael gwybod mwy am Taith a chael gwybod sut y gallech chi neu'ch sefydliad gymryd rhan, ewch i wefan Taith.