Neidio i'r prif gynnwy

Data am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell ar gyfer Ebrill 2022 i Fawrth 2023.

Cyhoeddir data tân glaswelltir yn fwletin atodol i’r ystadegau digwyddiad tân ac achub a  gynhyrchwyd ym mis Hydref 2023.

Mae'r dadansoddiad yn y bwletin hwn yn ymwneud â digwyddiadau'r gwasanaeth tân ac achub sy’n ymwneud â glaswelltir rhwng mis Ebrill 2022 a diwedd mis Mawrth 2023, wrth gymharu ag Ebrill 2021 i Fawrth 2022, cyfnod o fewn y pandemig coronafeirws (COVID-19). Dylid ystyried unrhyw gynnydd neu ostyngiad mewn niferoedd o fewn y cyd-destun hwn.

Pwyntiau allweddol

Tanau

 • Ymatebodd Awdurdodau Tân ac Achub Cymru i 2,619 o danau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd yn 2022-23, cynnydd o 7% ar y nifer yn 2021-22.
 • Cynyddodd nifer y tanau glaswelltir cynradd 29% yn 2022-23 o gymharu â 2021-22.
 • Cododd nifer o danau eilaidd ar laswelltir 5% yn 2022-23 (o'i gymharu â 2021-22).
 • Yn 2022-23, 7 mewn 10 o danau ar laswelltir, cnydau a choedwigoedd wedi eu cychwyn yn fwriadol.
 • Digwyddodd 65% o danau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd 2022-23 ym mis Ebrill 2022, mis Gorffennaf 2022 a mis Awst 2022. Dengys data’r Swyddfa Dywydd y gwelwyd 40% o’r oriau o heulwen a dim ond 10% o’r oriau o law a ddigwyddodd yn 2022-23 yn ystod y misoedd yma.
 • Roedd mwy na 6 gwaith cymaint o danau glaswelltir, coetir a chnydau ym mis Awst 2022 o gymharu ag Awst 2021.
 • Digwyddodd 47% o danau glaswelltir yn 2022-23 yn Ne Cymru; 35% yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru a 18% yng Ngogledd Cymru.

Anafiadau

 • Roedd 4 o anafiadau nad oedd yn angheuol, o ganlyniad i danau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd yng Nghymru yn 2022-23.
 • Cafwyd y farwolaeth ddiwethaf yn 2007-08 o ganlyniad i danau glaswelltir.

Difrod

 • Yn 2022-23, gwnaeth 68% o danau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd difrod i ardaloedd llai na 20 metr sgwâr.
 • Difrododd 13% o danau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd ardal o fwy na 200 metr sgwâr. 

Adroddiadau

Tanau glaswelltir: Ebrill 2022 i Fawrth 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Tanau glaswelltir: Ebrill 2022 i Fawrth 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 51 KB

ODS
Saesneg yn unig
51 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Claire Davey

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.