Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell ar gyfer Ebrill 2017 i Mawrth 2018.

Tanau

  • Ymatebodd Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru i  6,372 o danau bwriadol yn 2017-18. Mae hyn yn gynnydd o 7% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, ond dim ond tua chwarter y nifer yn 2001-02. O'r tanau hyn, roedd 19% yn brif danau.
  • Yn 2017-18, roedd dau draean o danau bwriadol yn Ne Cymru, bron chwarter yng Nghanol a Gorllewin Cymru, a degfed yng Ngogledd Cymru.

Cerbydau

  • Yn 2017-18, roedd 677 o brif danau a gychwynnwyd yn fwriadol mewn ceir, gostyngiad o 19% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Tanau mewn ysgolion

  • Yn 2017-18, roedd 8 o danau bwriadol mewn ysgolion, sy’n cyfateb i bron draean o’r holl danau mewn ysgolion.

Tarddiad a defnydd peryglus

  • Dros y 5 mlynedd diwethaf, dodrefn ac eitemau dodrefnu oedd y defnydd a daniodd gyntaf mewn 18% o’r prif danau bwriadol.
  • O’r holl sylweddau peryglus mewn prif danau bwriadol yn 2013-14 i 2017-18, roedd 76% yn hylifau fflamadwy.

Marwolaethau neu anafiadau

  • Yn 2017-18, roedd 47 o anafiadau heb fod yn rhai angheuol o ganlyniad i danau bwriadol. Nid oedd unrhyw farwolaethau.

Adroddiadau

Tanau llosgi bwriadol, Ebrill 2017 i Mawrth 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
Saesneg yn unig
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Tanau llosgi bwriadol, Ebrill 2017 i Mawrth 2018: tablau , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 107 KB

ODS
Saesneg yn unig
107 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.