Neidio i'r prif gynnwy

Mae aelodaeth o'r grŵp.

Mae’r aelodau yn cynnwys cynrychiolwyr o: 

 • Llywodraeth Cymru
 • Cynrychiolwyr Awdurdodau Lleol
 • Cynrychiollwyr Awdurdodau y Parciau Cenedlaethol
 • Bargeinion Dinas a Thwfs
 • Asiantaethau Cefnffyrdd Cymru
 • CLlLC
 • Openreach
 • Mobile UK
 • Virgin Media
 • DMSL
 • Cornerstone
 • MBNL
 • Ogi
 • Voneus
 • Ofcom