Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau Tasglu Ford Pen-y-bont ar Ogwr.

 • Cadeirydd – Richard Parry Jones
 • Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
 • Y Gwir AnrhydeddusAlun Cairn, Ysgrifennydd Gwladol Cymru
 • Ford
 • arweinwyr ffrydiau gwaith
 • cynrychiolwyr yr undebau llafar
 • cynrychiolaeth awdurdod lleol (Pen-y-bont ar Ogwr)
 • cynrychiolydd Prifddinas Ranbarth Caerdydd
 • byrddau Iechyd lleol
 • cynrychiolwyr cyrff masnachu
 • addysg bellach ac uwch
 • Gyrfa Cymru
 • cynrychiolwyr gwleidyddol
 • swyddogion Llywodraeth Cymru
 • swyddogion Llywodraeth y DU (Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol/ yr Adran Masnach Ryngwladol/ yr Adran Gwaith a Phensiynau/ Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru)