Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad hwn yn casglu safbwyntiau Rhanddeiliaid Tasglu'r Cymoedd drwy gyfweliadau. Y nod oedd crynhoi cynnydd y rhaglen ers iddo ddechrau, sut mae wedi gweithio a pha mor effeithiol mae wedi bod.

Cynhaliwyd 32 o gyfweliadau gyda rhanddeiliaid o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Nod yr ymchwil oedd:

  • llunio crynodeb o’r cynnydd sydd wedi’i wneud gan Dasglu’r Cymoedd ers iddo gael ei sefydlu yn 2016, yn enwedig mewn perthynas â’r tair blaenoriaeth a’r saith ffrwd waith
  • nodi sut mae Tasglu’r Cymoedd wedi gweithio a pha mor effeithiol fu’r Tasglu fel dull rhanbarthol o ddatblygu a chyflawni polisi

Adroddiadau

Tasglu'r Cymoedd: cyfweliadau â rhanddeiliaid , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Launa Anderson

Rhif ffôn: 0300 025 9274

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.