Neidio i'r prif gynnwy

 

Cynlluniau sy’n cael eu hariannu yn 2021 i 2022  

Manylir isod ar y grantiau a ddyfarnwyd i bob awdurdod lleol o dan y Gronfa Teithio Llesol, Llwybrau Diogel mewn Cymunedau, a Diogelwch ar y Ffyrdd:

Blaenau Gwent

Y Gronfa Teithio Llesol

Glyncoed Glynebwy – Uwchraddio Llwybr Troed sy’n bodoli eisoes

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Ysgol Gynradd Georgetown  / Gwella’r Droedffordd ar Deras Mafeking

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£35,000

£364,000

 

£25,000

£39,971

 

Pen-y-bont ar Ogwr

Y Gronfa Teithio Llesol

Pen-y-bont ar Ogwr i Ben-coed – Pecyn o Welliannau (Cam 2)

Betws i Barc Gwledig Bryngarw

Llwybr Teithio Llesol rhwng Pîl a Phorth-cawl – Cam 1

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Coety Uchaf

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£1,841,000

£50,000

£250,000

£709,000

 

£174,000

£64,500

 

Caerffili

Y Gronfa Teithio Llesol

Ystradmynach

Dyraniad Craidd

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£100,000

£863,000

£77,800

Caerdydd

Y Gronfa Teithio Llesol

Uwchraddio Llwybr Taf: Parc Hailey

Ysgolion Teithio Llesol

Traffyrdd Beicio Cam 1

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Treganna

Strydoedd Ysgolion

Trowbridge

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Ffordd Penarth, Cyffordd Stryd Clive

Ffordd Thornhill

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£514,000

£1,201,000

£4,964,000

£1,643,000

 

£952,406

£619,148

£129,279

 

£87,831

£87,403

£152,400

 

Sir Gaerfyrddin

Y Gronfa Teithio Llesol

Uwchgynllun Rhydaman i Cross Hands

Uwchgynllun Teithio Llesol Sanclêr 21/22

Uwchgynllun Llanelli – Pont Cyd-ddefnyddio ar yr A484

Dyraniad Craidd

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Ardal De Llanelli

A4069 Brynaman i’r Mynydd Du

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£490,000

£160,000

£1,756,370

£740,000

 

£381,000

£312,000

£111,200

 

Ceredigion

Y Gronfa Teithio Llesol

Pecyn Tref Aberteifi

Dyraniad Craidd

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

 

£185,400

£325,000

£45,600

Conwy

Y Gronfa Teithio Llesol

Camau 1 a 2 Tywyn i Fae Cinmel

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Llwybr Cyd-ddefnyddio Gogledd-orllewin Abergele

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£490,000

£559,000

 

£607,900

£69,000

Sir Ddinbych

Y Gronfa Teithio Llesol

Llangollen 2020

Grove Road i Ystad Ddiwydiannol Colomendy, Dinbych

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Ysgol Pendref, Lloyd Avenue, Dinbych

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Offer monitro cerbydau

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£450,000

£60,000

£400,000

 

£60,000

 

£71,000

£70,266

Sir y Fflint

Y Gronfa Teithio Llesol

Llwybr Beicio Strategol o’r Wyddgrug i Gaer

Lôn Isaf Neuadd Aston

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Yr A550, Ffordd Penarlâg a Lôn Fagl

Gwaith Strydoedd Ysgolion mewn 6 ysgol

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Yr A5104 – Camerâu cyflymder cyfartalog

Yr A5119 − Astudiaeth cyn dechrau ar y gwaith − Llaneurgain i’r Fflint

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£800,000

£25,000

£715,000

 

£280,000

£50,000

 

£175,000

£50,000

£70,720

Gwynedd

Y Gronfa Teithio Llesol

Teithio Llesol Bethel

Llanberis i Gaernarfon (cam 4)

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Mynydd Llandygái

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Astudiaeth ar yr A499 a’r A4244

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£200,000

£40,000

£325,000

 

£15,000

 

£20,000

£68,570

Ynys Môn

Y Gronfa Teithio Llesol

Trearddur i Orsaf Reilffordd Caergybi (gan gynnwys Parc Cybi, Kingsland a Pharc Manwerthu Penrhos)

Dyraniad Craidd

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Yr A545 Porthaethwy i Fiwmares

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£100,000

£325,000

 

£300,000

£38,000

Merthyr Tudful

Y Gronfa Teithio Llesol

Gwelliannau i Lwybr Trevithick

Llwybr Plymouth

Cyfnewidfa Ganolog Merthyr Tudful

Dyraniad Craidd

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Camerâu Diogelwch

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£91,000

£191,000

£150,000

£325,000

 

£280,000

£40,000

Sir Fynwy

Y Gronfa Teithio Llesol

Llan-ffwyst i’r Fenni – Cysylltiadau Teithio Llesol

Cynllun Tref Cil-y-coed

Rhaglen Teithio Llesol Trefynwy

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Ffordd Henffordd / Ffordd Osbaston – Croesfan Pâl

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£430,425

£350,814

£773,706

£370,000

 

£30,000

£47,270

Castell-nedd Port Talbot

Y Gronfa Teithio Llesol

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot i Orsaf Reilffordd Baglan

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Cam 2 Cymuned Dŵr y Felin

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Ffordd yr A4109 rhwng y Cymoedd

Safleoedd Camerâu

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£50,000

£721,000

 

£455,000

 

£211,000

£349,000

£63,500

Casnewydd

Y Gronfa Teithio Llesol

Pont Teithio Llesol rhwng Devon Place a Ffordd y Frenhines

Llwybr Cyswllt ar hyd y Gamlas rhwng Betws a Malpas

Llwybrau Cyswllt Dwyreiniol

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Datblygiad Strydoedd Ysgolion

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Camerâu Gorfodi, Ffordd Ddosbarthu yr A48 a’r A468 Machen Isaf

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£8,878,000

£100,000

£61,000

£751,000

 

£203,000

 

£160,000

£68,860

Sir Benfro

Y Gronfa teithio Llesol

Teithio Llesol Dinbych-y-pysgod

Pecyn Teithio Llesol Saundersfoot

Pecyn Teithio Llesol Hwlffordd

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Penfro Cam 2

Llandyfái Cam 3

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Dadansoddi Llwybr yr A478 a Chynlluniau Gwella Cysylltiadau i Gerddwyr

Dadansoddi Llwybr y B4329 – Crundale i Eglwyswrw

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£355,000

£248,600

£352,000

£405,000

 

£944,750

£315,418

 

£434,000

£55,500

£79,000

Powys

Y Gronfa Teithio Llesol

Teithio Llesol Llandrindod Tremont

Pont y Drenewydd (y 3edd Groesfan)

Prosiect Teithio Llesol y Trallwng

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

O Lanfair-ym-Muallt i Ysgol Llanelwedd

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Astudio’r Llwybr / Gwelliannau – Ffordd Dosbarth 1 yr A4215 Libanus – Defynnog

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£433,367

£500,000

£25,000

£355,000

 

£50,000

 

£20,000

£106,810

 

Rhondda Cynon Taf

Y Gronfa Teithio Llesol

Ailalinio Llwybr Taf

Cam 1 Llwybr Teithio Llesol Treorci

Pont Droed Brook Street

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Ton Pentre − Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Y B4512 Ffordd Pen-rhys, Gorfodi cyflymder cyfartalog

Prynu dyfeisiau dangos cyflymder

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

 

£355,500

£519,820

£1,768,200

£1,123,000

 

£341,830

 

£44,500

£49,000

£101,700

Abertawe

Y Gronfa Teithio Llesol

Llwybr Strategol Gogleddol Abertawe

Llwybrau Cyswllt Canol y Dref

Llwybrau Cyswllt Cwm Tawe

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Tre-gŵyr

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Astudiaeth o Bentrefi Gŵyr

Yr A4067 Cyffordd 45 i Bontardawe

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£624,000

£702,000

£801,000

£1,197,000

 

£283,200

 

£12,000

£207,100

£103,898

Torfaen

Y Gronfa Teithio Llesol

Cam 2 Ffordd Edlogan

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Parhau − Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam

Ysgol Gynradd Woodlands

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£215,600

£510,000

 

£179,340

£90,160

£40,000

Bro Morgannwg

Y Gronfa Teithio Llesol

Llwybr Teithio Llesol Sain Tathan

Dyraniad Craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Prosiect Cymunedol Dylunio Strydoedd Ysgol Gynradd Fairfield

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Y B4265 Dwyrain Aberddawan i Silstwn

Y B4265 Ffwl-y-mwn

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£1,061,600

£635,000

 

£611,400

 

£85,617

£93,385

£55,200

 

Wrecsam

Y Gronfa Teithio Llesol

Dyraniad Craidd

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

 

 

£640,000

£67,247