Neidio i'r prif gynnwy

Isod mae manylion y grantiau a ddyfarnwyd i bob awdurdod lleol o dan y Gronfa Teithio Llesol a Llwybrau Diogel mewn Cymunedau:

Awdurdod lleol

Dyfarniad

Blaenau Gwent

Y Gronfa Teithio Llesol

Llwybr cyswllt rhwng gogledd a de Glyn-coed
Dyraniad craidd

 

 

£267,000

£500,000

Pen-y-bont ar Ogwr

Y Gronfa Teithio Llesol

Pen-y-bont ar Ogwr i Bencoed: pecyn o welliannau (cam 3)
Ynysawdre i Fryncethin (i’r gorllewin o’r afon)
Llwybr Teithio Llesol rhwng y Pîl a Phorthcawl: cam 1
Mân welliannau i groesfan Teithio Llesol
Dyraniad craidd

 

 

£3,463,000
£105,000
£387,000
£392,000

£707,000

Caerffili

Y Gronfa Teithio Llesol

Dyraniad craidd

 

 

£834,000

Caerdydd

Y Gronfa Teithio Llesol

Ysgolion Teithio Llesol (parhau)
Traffyrdd Beicio: cam 1 (parhau)
Llwybr beiciau Parc y Rhath (cam RCW.3) (a elwid yn Llwybr Coch gynt)
Uwchraddio Llwybr Taf: Parc Hailey
Dyraniad craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Treganna
Strydoedd ysgolion (parhau)
Trowbridge

 

 

£679,552
£6,343,530
£198,476
£536,164
£1,481,000

 

£998,850
£290,450
£80,000

Sir Gaerfyrddin

Y Gronfa Teithio Llesol

Uwchgynllun Llanelli
Uwchgynllun Caerfyrddin
Dyraniad craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Swiss Valley a Felin-foel
Peniel
Datblygiad Strydoedd Ysgolion

 

 

£746,429
£35,000
£732,000

 

£497,700
£166,350
£50,000

Ceredigion

Y Gronfa Teithio Llesol

Dyraniad craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Astudiaeth Ddichonoldeb Llwybrau Diogel ar gyfer Ysgol Gynradd Llanrhystud

 

 

£500,000


 

£40,000

Conwy

Y Gronfa Teithio Llesol

Cysylltiadau Teithio Llesol Gorsaf Llandudno (llwybr 10 Craig-y-don)
Dyraniad craidd

 

 

£30,000

£582,000

Sir Ddinbych

Y Gronfa Teithio Llesol

Dyraniad craidd

 

 

£500,000

Sir y Fflint

Y Gronfa Teithio Llesol

Sandy Lane i Saltney Ferry
Dyraniad craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

6 ysgol yn y Fflint

 

 

£621,300
£712,000

 

£230,000

Gwynedd

Y Gronfa Teithio Llesol

Dyraniad craidd

 

 

£500,000

Ynys Môn

Y Gronfa Teithio Llesol

Llanfair Pwllgwyngyll a Phorthaethwy (gwelliannau i lwybrau prifwythiennol)
Dyraniad craidd

 

 

£37,500
£500,000

Merthyr Tudful

Y Gronfa Teithio Llesol

Cyfnewidfa Ganolog Merthyr Tudful
Dyraniad craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Ysgol Gynradd Edwardsville

 

 

£805,000
£500,000

 

£60,000

Sir Fynwy

Y Gronfa Teithio Llesol

Cil-y-coed – Church Road a chanol y dref
Y Fenni – Castle Meadows a llwybrau cyswllt
Cil-y-coed – Llwybrau cyswllt a llwybr amlddefnydd
Trefynwy – Kingswood Gate i WFL a llwybrau cyswllt
Dyraniad craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Hereford Road ac Osbaston Road, Trefynwy

 

 

£936,851
£151,250
£2,100,077
£203,800
£500,000


 

£30,000

Castell-nedd Port Talbot

Y Gronfa Teithio Llesol

Dyraniad craidd

 

 

£716,000

Casnewydd

Y Gronfa Teithio Llesol

Pont Teithio Llesol rhwng Devon Place a Ffordd y Frenhines
Dyraniad craidd

Ffyrdd Diogel mewn Cymunedau

Datblygiad strydoedd ysgol

 

 

£1,696,615
£740,000

 

£50,000

Sir Benfro

Y Gronfa Teithio Llesol

Pecyn Saundersfoot 2022 i 2023
Dyraniad craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Arberth

 

 

£200,273
£500,000

 

£158,250

Powys

Y Gronfa Teithio Llesol

Pont y Drenewydd (y 3edd groesfan)
Treowen cam 2: prosiect Teithio Llesol
Dyraniad craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Cysylltu Cymunedau: o Lanfair-ym-Muallt i Ysgol Gynradd Llanelwedd

 

 

£1,500,000
£360,000
£500,000

 

£350,000

Rhondda Cynon Taf

Y Gronfa Teithio Llesol

Pont Droed Brook Street (blwyddyn 2)
Llwybr Teithio Llesol Treorci, Cam 2a
Llwybr Teithio Llesol Rhondda Fach, Cam 1a ac 1b
Dyraniad craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Llanilltud Faerdref

 

 

£3,699,000
£58,000
£297,000
£1,050,000

 

£363,000

Abertawe

Y Gronfa Teithio Llesol

01 – Llwybr Strategol Gogleddol Abertawe
02 – Penlle’r-gaer i Fforest-fach
03 – Llwybrau Cyswllt Cwm Tawe
04 – Llwybrau Cyswllt Gorllewin Abertawe
Dyraniad craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Ardal Pontarddulais

 

 

£2,079,000
£1,872,000
£796,000
£1,173,000
£1,110,000

 

£366,300

Torfaen

Y Gronfa Teithio Llesol

Ffordd Edlogan: cam 2
Gwelliant CR7 i Lwybr Teithio Llesol Cwmbran Drive
Dyraniad craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Parhau â gwaith Llwybrau Diogel mewn Cymunedau ar gyfer Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam

 

 

£390,238
£558,550
£542,000

 

£112,450

Bro Morgannwg

Y Gronfa Teithio Llesol

Llwybr Teithio Llesol Eglwys Brewys
Llwybr Teithio Llesol a Chynllun Adran 106 y Rhws
Dyraniad craidd

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Prosiect Cymunedol Dylunio Strydoedd Ysgol Gynradd Fairfield

 

 

£282,260
£104,995
£645,000

 

£327,900

Wrecsam

Y Gronfa Teithio Llesol

Dyraniad craidd

 

 

£649,000