Neidio i'r prif gynnwy

Terfynau dal blynyddol a misol ar gyfer cychod pysgota cregyn moch a ganiateir.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Rhagfyr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Yng Nghymru, mae cregyn moch yn cefnogi pysgodfa gwerth uchel gyda:

  • glaniadau yn yr ystod o 3500 i7000 tunnell bob blwyddyn
  • gwerth gwerthiant amcangyfrifedig cyntaf o £4 i £8M

Mae cynnydd fesul cam yn y maint glanio isaf wedi caniatáu mwy o gregyn moch i fridio cyn cael eu dal:

  • o 45mm i 55mm yn 2019
  • o 55mm i 65mm yn 2020

Yn ddiweddar, gwnaethom gyflwyno mesurau rheoli pellach i ddiogelu'r stoc a'r amgylchedd. Mae'r rhain yn cynnwys rheolaeth addasol i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y bysgodfa.

Trwyddedau cregyn moch

Cyfnod caniatáu 1 Mawrth 2024 i 29 Chwefror 2025

Ffi’r drwydded: £304

Terfyn Dal Blynyddol (ACL): 4,768 tunnell

Dyma gyfanswm y cregyn moch y gall pob cwch a ganiateir ei gymryd gyda'i gilydd yn ystod cyfnod trwydded.

Terfyn Dal Misol Hyblyg (MCL):

MisTerfyn Dal
Mawrth50 tunnell
Ebrill50 tunnell
Mai50 tunnell

 

Cyfnod caniatáu 1 Mawrth 2023 i 29 Chwefror 2024

Ffi’r drwydded: £285

Terfyn Dal Blynyddol (ACL): 4,768 tunnell

Dyma gyfanswm y cregyn moch y gall pob cwch a ganiateir ei gymryd gyda'i gilydd yn ystod cyfnod trwydded.

Terfyn Dal Misol Hyblyg (MCL):

MisTerfyn Dal
Mawrth50 tunnell
Ebrill50 tunnell
Mai50 tunnell
Mehefin50 tunnell
Gorffennaf50 tunnell
Awst50 tunnell
Medi50 tunnell
Hydref50 tunnell
Tachwedd50 tunnell
Rhagfyr50 tunnell
Ionawr50 tunnell
Chwefror50 tunell

Dyma uchafswm y cregyn moch y gall pob lcwch a ganiateir ei gymryd mewn mis penodol. Bydd pob cwch a ganiateir yn cael yr un MCL, a gaiff ei ddiweddaru yma bob mis.

Byddwn yn defnyddio'r MCL i sicrhau nad yw’n uwch na’r ACL. Bydd hyn hefyd yn sicrhau bod buddiannau y bysgodfa'n cael ei ledaenu ar draws cyfnod y drwydded yn unol â phatrymau pysgota hanesyddol. (Gweler Pysgodfa cregyn y moch – y fethodoleg ar gyfer cyfrif terfynau dal Ffigur 2 a Ffigur 3 ar dudalen 12 a 13)

Cyfanswm y Ddalfa wedi'i Lanio: 3007 tunnell

Dyma gyfanswm y cregyn moch a laniwyd hyd yma yn ystod cyfnod y trwydded hwn.

Cyfnod caniatáu: 1 Mawrth 2022 i 28 Chwefror 2023

Terfyn Dal Blynyddol (ACL): 5,298 tunnell

Dyma gyfanswm y cregyn moch y gall pob cwch a ganiateir ei gymryd gyda'i gilydd yn ystod cyfnod trwydded.

Cyfanswm y Ddalfa wedi'i Lanio: 4,250 tunnell

Dyma gyfanswm y cregyn moch a laniwyd hyd yma yn ystod cyfnod y trwydded hwn.