Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Mae Cronfa Mynediad Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy yn targedu buddsoddiad yn ein hasedau hamdden awyr agored mwyaf gwerthfawr. Mae hyn yn cynnwys grant cynnal a chadw, datblygu a hyrwyddo i CNC ar gyfer Llwybr Arfordir Cymru. Rydym hefyd wedi darparu grant sy'n seiliedig ar fformiwla i Awdurdodau Lleol ar gyfer gwella Hawliau Tramwy, a gwella a chaffael rhandiroedd.

Llwybr Arfordir Cymru

Grant i Gyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer cynnal a chadw, gwella a hyrwyddo Llwybr Arfordir Cymru ynghyd â chronfa strategol ar gyfer gwelliannau mawr i Lwybr Arfordir Cymru a Llwybrau Cenedlaethol.

Derbynnydd Grant Dyraniad 2022-23
Cyfoeth Naturiol Cymru £1,425,000

 

Grant Gwella Mynediad 2022 – 2025

Mae grant yn cael ei roi i bob Awdurdod Lleol a Pharc Cenedlaethol sydd â hawliau tramwy cyhoeddus. Nod y grant yw gwella mynediad i gefn gwlad, mannau gwyrdd a thir mynediad agored. Mae'r grant yn cael ei ddarparu drwy fformiwla ac mae'n cael ei bwysoli yn ôl hyd hawliau tramwy cyhoeddus, faint o dir mynediad a phoblogaeth.

Derbynnydd grant Dyraniad 2022-23 Dyraniad 2023-24  Dyraniad 2024-25  Cyfanswm y dyraniad
CS Ynys Môn £56,575 £66,559 £66,559 £189,693
CBS Blaenau Gwent £49,053 £54,055 £54,055 £157,163
CBS Penybont £55,929 £65,485 £65,485 £186,899
CBS Caerffili £60,947 £73,826 £73,826 £208,599
CBS Caerdydd £60,609 £73,264 £73,264 £207,137
CS Sir Gaerfyrddin £79,920 £105,364 £105,364 £290,648
CS Ceredigion £78,695 £103,327 £103,327 £285,349
Dinas a Sir Abertawe £60,765 £73,523 £73,523 £207,811
CBS Conwy £71,953 £92,121 £92,121 £256,195
Sir Ddinbych £63,732 £78,455 £78,455 £220,642
CS Sir Fflint £61,170 £74,197 £74,197 £209,564
CS Gwynedd £104,352 £145,976 £145,976 £396,304
CBS Merthyr Tudful £45,884 £48,788 £48,788 £143,460
CS Sir Fynwy £65,128 £80,775 £80,775 £226,678
CBS Castell-nedd Port Talbot £58,255 £69,351 £69,351 £196,957
CBS Casnewydd £52,293 £59,441 £59,441 £171,175

CS Sir Benfro

£65,801 £81,894 £81,894 £229,589

APC Sir Benfro

£52,058 £59,050 £59,050 £170,158
CS Powys £155,332 £230,718 £230,718 £616,768
CBS Rhondda Cynon Taff £63,241 £77,639 £77,639 £218,519
CBS Torfaen £50,776 £56,919 £56,919 £164,614
CS Bro Morgannwg £53,892 £62,098 £62,098 £178,088
CBS Wrecsam £58,917 £70,452 £70,452 £199,821
APC Bannau Brycheiniog £74,719 £96,719 £96,719 £268,157
Cyfanswm £1,599,996 £1,999,994 £1,999,994 £5,599,984

 

Grant Cymorth Rhandiroedd

Mae'r Grant yn darparu cyllid yn uniongyrchol i Awdurdodau Lleol sy'n cyflawni sawl prosiect yn erbyn cynlluniau busnes y cytunwyd arnynt i'w helpu i gyflawni eu rhwymedigaethau statudol i ddarpariaeth rhandiroedd. Gall prosiectau gynnwys caffael lleiniau newydd, adfer lleiniau, gwelliannau bioamrywiaeth a gwelliannau mynediad. Mae'r ffigyrau a nodir isod yn ddyraniadau cychwynnol ac yn amodol ar yr Awdurdod Lleol yn cytuno i gynlluniau gwaith addas.

Derbynnydd grant Dyraniad 2022-23
CS Ynys Môn £25,613
CBS Blaenau Gwent £25,576
CBS Penybont £34,224
CBS Caerffili £38,059
CBS Caerdydd £59,641
CS Sir Gaerfyrddin £39,601
CS Ceredigion £25,576
Dinas a Sir Abertawe £46,993
CBS Conwy £31,554
Sir Ddinbych £28,509
CS Sir Fflint £35,277
CS Gwynedd £32,043
CBS Merthyr Tudful £23,809
CS Sir Fynwy £28,095
CBS Castell-nedd Port Talbot £34,111
CBS Casnewydd £35,164
CS Sir Benfro £32,457
CS Powys £33,434
CBS Rhondda Cynon Taff £45,993
CBS Torfaen £28,133
CS Bro Morgannwg £33,058
CBS Wrecsam £33,133
Cyfanswm £750,053