Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am gyfanswm y traffig yn ôl math o gerbyd a dosbarth y ffordd ar gyfer 2018.

Rydym yn mesur traffig ffyrdd o ran y pellter y mae cerbydau wedi teithio yn ystod y flwyddyn.

Cyhoeddi fel HTML

Fel y disgrifiwyd yn ein blog yn gynharach yn y flwyddyn, rydym yn bwriadu cyhoeddi mwy o'r hyn rydym yn ei wneud fel HTML yn hytrach na fel dogfennau PDF. Mae'r adroddiad hwn wedi'i gyhoeddi fel HTML, byddem yn croesawu eich adborth ar fformat yr adroddiad yma.

Adroddiadau

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.