Neidio i'r prif gynnwy

Llywodraeth Cymru

Canolfan Gyswllt i Gwsmeriaid Taliadau Gwledig Cymru 
Taliadau Gwledig Cymru
Blwch Post 251
Caernarfon
LL55 9DA

Defnyddiwch eich cyfrif RPW ar-lein neu ffoniwch y Ddesg Gymorth ar 0300 062 5004

Cadw 
Llywodraeth Cymru
Plas Carew
Uned 5/7 Parc Cefn Coed
Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ

Ffôn: 0300 0256000
E-bost: Cadw@gov.Wales

Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Rhifau Ffôn:

  • Ymholiadau Cyffredinol: 0300 065 3000
  • Llinell argyfwng (24 awr): 0300 065 3000
  • Llifogydd (24 awr): 0345 988 1188

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA)

Nobel House 
17 Smith Square
London 
SW1P 3JR

Llinell Gymorth DEFRA 
Ffôn: 03459 33 55 77 
E-bost: defra.helpine@defragov.uk

Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA)

Swyddfa Ranbarthol y De yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion
Gwasanaethau Maes APHA
Tŷ Merlin
Heol Glasdwr Parc
Pensarn
Caerfyrddin
SA31 2NJ

Ffôn: 0300 303 8268
E-bost: APHA.CymruWales@apha.gov.uk

Swyddfa Ranbarthol y Gogledd yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion Gwasanaethau Maes APHA
3ydd Llawr Adeiladau’r Llywodraeth
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1EP

Ffôn: 0300 303 8268 
E-bost: APHA.CymruWales@apha.gov.uk

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS)

BCMS 
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

Llinell Gymorth Gymraeg 0345 050 1234
I’r Trwm eu Clyw (Typetalk) 18001 0345 050 1234
Llinell Gymorth Saesneg 0345 050 3456

CTS Ar-lein

Gwefan: www.bcms.gov.uk 
Llinell Hunan-wasanaeth Gymraeg 0345 011 1212
Llinell Hunan-wasanaeth Saesneg 0345 011 1213
E-bost: ctsonline@bcms.rpa.gov.uk

Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru (ASB)

Llawr 11, Tŷ Southgate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

Tel: 02920 678999
E-bost: walesadminteam@foodstandards.gov.uk
Gwefan: www.food.gov.uk

EIDCymru

Tŷ Merlin 
Parc Merlin
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3FF

Ffôn: 01970 636959
E-bost: cysylltu@eidcymru.org

Awdurdodau Lleol

Gwefan: www.wlga.gov.uk 
E-bost: enquiry@wlga.gov.uk

Mae dolenni ar y wefan hon at holl awdurdodau lleol Cymru.

Trowch at eich cyfeiriadur lleol am fanylion Swyddfa Iechyd Anifeiliaid/Safonau Masnach eich Awdurdod Lleol.