Neidio i'r prif gynnwy

Data ar nifer y trefniadau mynediad a gymeradwywyd ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch ar gyfer Medi 2022 i Awst 2023.

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi ar wefan Cymwysterau Cymru.

Cyswllt

Ystadegydd

Rhif ffôn: 01633 373292

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.