Neidio i'r prif gynnwy

Gwerthusiad cychwynnol o hyfywedd ymarferol treth gwerth tir leol, gan nodi’r gwaith pellach y byddai angen ei wneud er mwyn rhoi polisi o’r fath ar waith.

Un o’r canfyddiadau pwysig y dylid ei ystyried yn y dyfodol yw’r buddsoddiad y byddai angen ei wneud i fodloni’r gofynion gwybodaeth manwl a allai fod yn sail i dreth o’r fath.

Prif ganfyddiadau

Mae ein gwaith modelu yn amcangyfrif mai cyfanswm gwerth tir preswyl yng Nghymru yw £113.4 biliwn, a chyfanswm gwerth y tir y mae eiddo'n sefyll arno ac sy'n talu ardrethi annomestig ar hyn o bryd yw £27.6 biliwn.

Gallai treth gwerth tir (TGT) lleol yng Nghymru godi digon o refeniw i ddisodli'r trethi lleol cyfredol. Byddai cyfradd dreth genedlaethol unffurf o 1.41% ar dir preswyl yn ddigonol i godi'r un refeniw ag a godir ar hyn o bryd gan treth y cyngor. Byddai cyfradd dreth genedlaethol unffurf o 3.90% ar yr eiddo sy'n talu ardrethi annomestig ar hyn o bryd yn ddigonol i ddisodli'r dreth honno.

Nid yw'r gofynion o ran data i weithredu TGT lleol yng Nghymru yn cael eu bodloni.

Adroddiadau

Treth gwerth tir leol: asesiad technegol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 6 MB

PDF
6 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Treth gwerth tir leol: asesiad technegol (crynodeb) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

John Broomfield

Rhif ffôn: 0300 025 0811

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.