Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 4 Hydref 2022.

Cyfnod ymgynghori:
12 Gorffennaf 2022 i 4 Hydref 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae ymgynghoriad cam 1 ar gau. Cewch ddweud eich dweud yng ngham 2.

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 345 KB

PDF
345 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion gan awdurdodau lleol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 746 KB

PDF
Saesneg yn unig
746 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Yn yr ymgynghoriad cam 1 hwn rydym yn gofyn eich barn ar ddiwygiadau i'r Dreth Gyngor yng Nghymru. Cynhelir ail gam yr ymgynghoriad maes o law.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn gofyn barn ar:

  • ailbrisio’r Dreth Gyngor ar gyfer pob un o'r 1.5 miliwn eiddo yng Nghymru er mwyn ailgydbwyso'r system i adlewyrchu gwerth eiddo. Mae'r system bresennol bron ugain mlynedd ar ei hôl hi erbyn hyn
  • cynllunio system newydd o fandiau a chyfraddau treth sy'n fwy blaengar, gan gynnwys ystyried ychwanegu rhagor o fandiau ar ben uchaf a phen isaf y raddfa os oes angen
  • ailbrisio'n amlach er mwyn sicrhau bod y dreth gyngor yn cael ei dosbarthu'n deg yn fwy rheolaidd
  • gwella'r fframwaith o ostyngiadau, pobl sy’n cael eu diystyru, eithriadau a phremiymau i sicrhau bod y trefniadau'n cyd-fynd â'n nodau
  • gwella Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor sy'n rhoi cymorth i aelwydydd incwm isel

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 622 KB

PDF
622 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dogfen ymgynghori: fersiwn hawdd ei darllen , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 6 MB

PDF
6 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.